2018-11-06 13:58:39

Finwire Funds

Blackrock kommenterar mellanårsvalets implikationer för de finansiella marknaderna

Amerikanska kapitalförvaltaren Blackrock och dess chefsstrateg Richard Turnill har i sin senaste veckokommentar valt att ta fokus på det amerikanska mellanårsvalet.

Mellanårsvalet väntas förmodligen se demokraterna vinna över representanthuset, vilket inte bör innebära alltför stora implikationer för aktiemarknaden. Detta eftersom sannolikheten bedöms som liten att administrationens skattesänkningar och reformer blir tillbakadragna på kort sikt.

Om det mer oväntade inträffar och republikanerna behåller majoriteten lär främst räntemarknaden bli påverkad. Detta eftersom fler skattesänkningar kommer, vilket utökar budgetunderskottet och resulterar i emission av amerikanska statsobligationer och potentiellt högre obligationsräntor.

Oavsett utfall fortsätter Turnill att vara positiv till risktagande på grund av de goda tillväxtutsikterna. Han betonar vikten av en diversifierad portfölj med starka balansräkningar hos företagen.

Som vanligt presenteras även en tremånadersprognos för en rad olika tillgångsslag.

Man behåller övervikt på amerikanska aktier, neutral för japanska aktier och undervikt på europeiska. Man behåller även undervikt för amerikanska statsobligationer och europeiska ränteprodukter.

Reno Santic
Nyhetsbyrån Finwire
https://twitter.com/finwire

Läsaren av innehållet kan anta att Finwire har erhållit eller kommer att erhålla betalning för utförandet av finansiella företagstjänster från bolaget. Ersättningen är på förhand avtalad och är inte beroende av innehållet.

Bolag: Fondrelaterat
Kategorier: fixedincome