2019-03-07 09:36:36

Finwire Funds

Core Ny Teknik steg med 3,2 procent i februari, lyfter fram Nemetschek, Biogaia och THQ Nordic

Förvaltarteamet bakom den nystartade fonden Core Ny Teknik lyfter fram innehaven Nemetschek, Biogaia och THQ Nordic i den senaste månadsrapporten för fonden.

Fondens största sektor är mjukvara, som står för 29 procent av portföljen. Den sektorn följs av digitala varumärken och hälsa med 27 respektive 23 procent.

"I sektorn Mjukvara har vi investerat i ett fler antal bolag jämfört med Digitala Varumärken där vi koncentrat innehaven till färre bolag. Således syns fler bolag med fokus på Digitala Varumärken bland fondens tio största innehav, trots att mjukvara är det största sektorexponeringen", berättar förvaltarteamet med Carl Armfelt och Erik Sprinchorn i spetsen.

Inom mjukvara lyfts Nemetschek fram, som utvecklar mjukvara för arkitekter, konstruktörer och byggare.

"Att rita byggnader i 3D är sedan länge etablerat, men Nemetschek adderar tid (4D) och kostnad (5D) i sina lösningar med stor kundnytta".

Bolaget visar stark tillväxt i återkommande intäkter vilka utgör cirka halva omsättningen. Försäljningen växer organiskt med runt 20 procent, trots att man hålls tillbaka något av en successiv förflyttning till Software as a Service (SaaS).

Biogaia anses vara ett bra exempel på hur mindre nordiska bolag har en förmåga att "boxas över sin matchvikt" med försäljning på alla kontinenter. Detta trots en personalstyrka på endast 143 anställda.

Man nämner även att omsättningen har växt i genomsnitt 18 procent under de senaste fem åren, och att lönsamheten är attraktiv nivå trots satsningar på innovation.

THQ Nordic lyfts fram avslutningsvis.

"Bolaget har ett antal intressanta titlar på väg ut mot marknaden. Förutom de grundläggande attraktionskrafterna vi ser inom dataspelssektorn generellt ser vi en stor fördel i att grundare, huvudägare och VD Lars Wingefors är starkt engagerad i bolaget, inte minst inom förvärvsaktiviteter", kommenterar fondens förvaltningsteam.

Core Ny Teknik A steg med 3,2 procent under fondens första månad i februari, i linje med jämförelseindexutvecklingen.

Av månadsrapporten framgår det även att över 20 000 kunder har investerat i fonden och totalt placerat över 600 miljoner kronor.

Carl Becht
carl.becht@finwire.se
Nyhetsbyrån Finwire

Läsaren av innehållet kan anta att Finwire har erhållit eller kommer att erhålla betalning för utförandet av finansiella företagstjänster från bolaget. Ersättningen är på förhand avtalad och är inte beroende av innehållet.

TIN Ny Teknik
mutualfunds