2019-05-22 08:01:00

Finwire Funds

Öhman-förvaltare tror trenden med att sträva efter IG-rating kommer fortsätta på fastighetsmarknaden, stark utveckling för gröna obligationer

Erika Wranegård som förvaltar Öhman Grön Obligationsfond tror att den starka trenden på fastighetsmarknaden med att sträva efter investment grade-rating (IG) kommer fortsätta, samt noterar att finansbranschen nu mobiliserar för att möta klimatmålen med ökade gröna investeringsmöjligheter.

En stor händelse som genererat ett stort positivt avkastningsbidrag för många räntefonder under april, vilket inbegriper räntefonder på Öhman, är att fastighetsbolaget SBB erhöll IG-rating av ratinginstitutet Fitch.

Wranegård berättar att under de senaste åren har det varit en stark trend på svenska fastighetsmarknaden att bolag tar en officiell IG-rating.

När ett företag går från high yield (HY) till investment grade (IG) innebär det ofta att bolaget sänker sin skuldsättning alternativt sänker andelen av säkerställd skuld.

"Allt annat lika, betyder det att det finns en större återbetalningsförmåga till oss obligationsinnehavare, som oftast sitter på icke-säkerställd skuld. Det vill säga bolagets finansiella risk sänks och det är mindre sannolikt att bolaget kommer att gå i konkurs", förklarar ränteförvaltaren på Öhman.

Ett uttryck för bolag som genomgår sådana förändringar ratingmässigt är rising stars. Några av rising stars-kandidaterna i Öhmans fonder som erhållit IG-rating utöver SBB är bland annat Humlegården, Fabege, Akelius, Sagax, Balder och Castellum. Att identifiera dessa bolag har varit och är en av Öhmans strategier att generera alfa, med andra ord överavkastning relativt jämförelseindex.

Ränteförvaltningsteamet på Öhman tror att det är en trend som kommer fortsätta.

"Eftersom räntekostnader är en stor del av fastighetsbolagens kostnader är det ofta mycket attraktivt för bolag att sträva mot en investment grade-rating. Därför bedömer vi att trenden att sträva efter IG-rating kommer fortsätta. Två bolag som har uttalat att de vill gå mot IG-rating är Kungsleden och Fastpartner", kommenterar Wranegård.

Samtliga såväl rena räntefonder som obligationsfonder hos Öhman har gått bättre eller i linje med sina jämförelseindex hittills i år, per utgången av april. I fallet Öhman Grön Obligationsfond saknas ett uttalat jämförelseindex.

Wranegård som förvaltar den sistnämnda fonden anser att den gröna obligationsmarknaden har haft en otroligt stark utveckling sedan den första gröna obligationen emitterades för drygt tio sedan.

"Gröna obligationer har spridit sig inom olika emittentgrupper, ratingsegment och geografiska områden. Från att ha börjat här i Sverige finns nu gröna obligationer från alla världens hörn", berättar Öhman-förvaltaren.

Hon tillägger dock att trots den snabba utvecklingen önskar många att utvecklingen skett ännu fortare, och nämner att mindre än en procent av utestående obligationer globalt är gröna.

Wranegård delar uppfattningen att marknaden har sett en fantastisk utveckling av gröna obligationsmarknaden men önskar att utvecklingen gick ännu fortare.

Hon noterar samtidigt att finansbranschen nu mobiliserar sig för att möta klimatmålen.

"Nu växlar globala finansmarknader upp tempot. Vi kommer sannolikt se stora värderingsförändringar när globalt kapital prisas om för klimatrelaterade risker och gröna investeringsmöjligheter", avslutar ränteförvaltaren med.Carl Becht
carl.becht@finwire.se
Nyhetsbyrån Finwire

Fastpartner Kungsleden Öhman Fonder Öhman Företagsobligationsfond A SBB Öhman FRN Hållbar A Öhman Grön Obligationsfond
fixedincome macro realestate