2020-10-20 15:08:05

Finwire Funds

Plain Capital LunatiX ökade 1,79 procent i september - game-tech drog upp

Fonden Plain Capital LunatiX steg 1,79 procent i september. Det framgår av en månadsrapport.

Den minskade exponeringen mot fintech månaden tidigare stabiliserade utvecklingen. Under månaden minskade fonden sin exponering mot Indien.

Allokeringen mot social media och game-tech gynnade fonden under månaden samtidigt som innehaven mot den ryska marknaden var det som utvecklades minst gynnsamt.

Plain Capital LunatiX, %september, 2020
Fond MM, förändring i procent1,79

Love Josefsson
love@finwire.se, 0708-97 44 06
Nyhetsbyrån Finwire

Läsaren av innehållet kan anta att Finwire har erhållit eller kommer att erhålla betalning för utförandet av finansiella företagstjänster från bolaget. Ersättningen är på förhand avtalad och är inte beroende av innehållet.

Plain Capital LunatiX
mutualfunds