2020-10-20 15:09:34

Finwire Funds

Plain Capital Bronx ökade 0,01 procent i september - bibehåller en försiktig allokering

Fonden Plain Capital Bronx steg 0,01 procent i september. Det framgår av en månadsrapport.

Plain Capital Bronx avslutade månaden svagt plus.

"Som vi beskrev i augusti månads månadsbrev såg vi risker för bakslag. Vi identifierade överköpta nivåer på en rad marknader och främst i USA. Därav hade vi under månaden en mycket försiktig allokering. De flesta marknaderna utvecklades svagt under månaden. Dock kom den svenska marknaden att utveckla sig tvärt emot och avslutade månaden på starkt. Detta trotts att den europeiska marknaden hade en genomsnittlig nedgång. Den svenska marknaden uppvisar en otrolig styrka och var den starkaste aktiemarknaden bland utvecklade ekonomier", skriver fondens förvaltare Patrik Wallenberg.

Fondens defensiva allokering missgynnade fonden under månaden och man valde att minska andelen sålda OMX-terminer.

Förvaltaren bedömer att marknaden nu befinner sig på höga nivåer och att risken för bakslag består. Man valde att minska den defensiva delen i portföljen, men bibehåller en försiktig allokering.
Plain Capital Bronx, %september, 2020
Fond MM, förändring i procent0,01

Love Josefsson
love@finwire.se, 0708-97 44 06
Nyhetsbyrån Finwire

Läsaren av innehållet kan anta att Finwire har erhållit eller kommer att erhålla betalning för utförandet av finansiella företagstjänster från bolaget. Ersättningen är på förhand avtalad och är inte beroende av innehållet.

Plain Capital Bronx
mutualfunds