2020-11-17 10:14:46

Finwire Funds

Augmented Reality Fund sjönk 2,61 procent i oktober - XMReality nytt innehav

Fonden Augmented Reality Fund A minskade 2,61 procent i oktober, vilket var sämre än fondens jämförelseindex som minskade 2,31 procent. Sedan årsskiftet har fonden avkastat 18,37 procent och är därmed bättre än index som har minskat 3,02 procent. Det framgår av en månadsrapport.

Osäkerheten som präglade oktober bestod enligt fondens förvaltare av en ny ökning av Covid-19-fall världen över samt det amerikanska presidentvalet.

"Osäkra perioder innebär troligen volatilitet, vilket kan ge oss fina möjligheter att köpa in oss i bolag som vi bevakar".

Fonden utökades med ett nytt innehav - XMReality.

"XMReality är ett svenskt bolag som satsar på ett av de främsta användningsområdena för AR, nämligen Remote Guidance. XMReality befinner sig, som många renodlade AR-bolag, i ett skede där man försöker nå lönsamhet eller med andra ord där man försöker kommersialisera den teknologi man utvecklat. Vi anser att XMReality befinner sig i ett intressant skede då man påbörjat denna resa fint genom att förvärva ett flertal stora kunder som betalar för lösningen". Detta enligt fondens förvaltare.

Vid månadens slut var fondens största innehav Lumentum, Ams AG och II-VI Incorporated.
Augmented Reality Fund A, %oktober, 2020
Fond MM, förändring i procent-2,61
Index MM, förändring i procent-2,31
Fond i år, förändring i procent18,37
Index i år, förändring i procent-3,02

Isabella Millings
Nyhetsbyrån Finwire

Läsaren av innehållet kan anta att Finwire har erhållit eller kommer att erhålla betalning för utförandet av finansiella företagstjänster från bolaget. Ersättningen är på förhand avtalad och är inte beroende av innehållet.

XM Reality Augmented Reality Fund A
mutualfunds