2021-05-04 14:38:13

Finwire Funds

Carlsson Norén Yield Opportunity steg 2,08 procent i april - kreditfond backad av Erik Selin

Fonden Carlsson Norén Yield Opportunity, som är en kreditfond backad av fastighetsmagnaten Erik Selin, ökade under det första kvartalet med 3,06 procent. Fonden avkastade 2,08 procent i april.

Fonden lanserades i början av 2019 och initialt gick Erik Selin, grundare av Balder, in med kapital. Fonden är månadshandlad och har sedan lansering avkastat omkring 16 procent.

"Carlsson Norén Yield Opportunity är en aktivt förvaltad specialfond som eftersträvar en ränteliknande avkastning genom att inrikta sig mot investeringar i instrument som till sin karaktär befinner sig mellan obligationer och aktier i ett bolags kapitalstruktur, till exempel konvertibler och andra hybridobligationer, obligationer med evig löptid (perpetuals), samt preferensaktier", lyder fondens placeringsinriktning.

I det första kvartalet steg fonden. I en intervju med Finwire säger VD Fredrik Carlsson att obligationsmarknaden har blivit förändrad i grunden i och med att centralbankerna står på köpsidan. Räntorna på obligationer är manipulerade och alla förstår att världen inte har råd med högre räntor.

"Samtidigt som Finansinspektionen och Riksbanken menar att Sverige behöver en bättre företagsobligationsmarknad står Riksbanken på köpsidan och således tillåts inte marknaden fungera som en marknad", säger han.

Angående makroklimatet och de stigande inflationsförväntningarna som är på allas läppar har Carlsson svårt att se en snabbt stigande inflation framgent.

"Såsom varukorgen mäts idag fångas inte tillgångspriser upp. Dessutom sker en prispress på många sektorer däribland retail där konsumenter letar upp de billigaste alternativen online, något som ytterligare påskyndats av pandemin då även personer som tidigare föredragit fysiska butiker har blivit tvingade till att handla på nätet."

Han fortsätter.

"Vi utesluter inte att Riksbanken faktiskt sänker räntan igen. Det finns flaskhalsar i ekonomin som exempelvis situationen med halvledare, men det är endast temporärt. Långsiktigt har inget ändrats. Inflationen tror vi inte kommer att gå upp dramatiskt."

Vidare kommenterar Carlsson följande.

"Generellt tycker vi att marknaden oroar sig för mycket för inflationen, och så länge Riksbanken står på köpsidan så är risken i räntemarknaden mindre."

Fondförvaltaren tycker frågan om att ha dagligt handlade High Yield räntefonder bör diskuteras mer. Han anser att det är en del i problematiken för räntemarknaden. Dagligt handlade fonder fungerar endast om den underliggande marknaden är tillräckligt likvid.

April blev en stark månad för fonden med en avkastning på 2,08 procent. Akelius D, som är ett av fondens största innehav, gynnade utvecklingen då aktien steg runt 9 procent.

Carlsson Norén Yield Opportunity A, %april, 2021
Fond MM, förändring i procent2,08
Fond i år, förändring i procent5,20

Joakim Nilsson
Nyhetsbyrån Finwire
funds@finwire.se

Läsaren av innehållet kan anta att Finwire har erhållit eller kommer att erhålla betalning för utförandet av finansiella företagstjänster från bolaget. Ersättningen är på förhand avtalad och är inte beroende av innehållet.

Carlsson Norén Yield Opportunity A Carlsson Norén Yield Opportunity B
analytics fundbond mutualfunds stocks