2022-01-25 10:27:26

Finwire Funds

"Vi fokuserar på marknader som ofta blir negligerade av andra" - intervju med förvaltarna av Evli Emerging Frontier

Finwire har träffat förvaltarna Burton Flynn och Ivan Nechunaev från Terra Nova Capital som förvaltar fonden Evli Emerging Frontier hos Evli Fund Management. Förvaltarna har varit ansvariga för fonden i över fem år och har gemensamt mer än 23 års erfarenhet av aktiv aktieförvaltning.

Evli Emerging Frontier är en aktiefond med fokus på bolag i tillväxtländer och på tillväxtländernas randmarknader. De geografiska placeringsområden som har störst exponering i fonden är bland annat Malaysia, Vietnam, Thailand, Sydafrika, Indonesien, Filippinerna, Turkiet och Egypten.

Förvaltarnas mål är att hitta innehav som kan stiga med 100 procent inom tolv månader och fondens strategi är att investera i billiga, växande kvalitetsbolag.

“Vi fokuserar på marknader som ofta blir negligerade av andra. MSCI Emerging Markets Index består till 84 procent av endast 6 marknader. Kina, Korea, Taiwan, Brasilien, Ryssland och Indien. Vår strategi är att fokusera på de andra 50 länderna som vi tycker att investerare glömmer. Vidare investerar vi även ofta i bolag som inte finns med i några index. Endast 15 procent av vår portfölj finns med i något ledande tillväxtmarknadsindex”, säger förvaltaren Burton Flynn.

Utöver den geografiska exponeringen menar förvaltarna att man även särskiljer sig från andra tillväxtmarknadsfonder genom att man aldrig investerar i ett bolag utan att ha suttit ner tillsammans med ledningen. Under de senaste åtta åren har förvaltarna träffat över 2100 bolag i 32 olika länder. När förvaltarna får frågan om vad de fokuserar på under dessa möten pekar man bland annat på tillväxtförväntningar från ledningen, vad som kommer att driva tillväxten framöver samt vilka riskfaktorer som finns.

“Den första frågan vi ställer är vad som kan få bolagets aktie att stiga hundra procent på tolv månader. Vilket typ av katalysator kan få det att hända? Bolagets vd känner oftast till verksamheten bättre än någon annan och att få insikter direkt från vd:n är otroligt hjälpsamt”, säger Flynn och fortsätter.

“För det andra vill vi förstå på vilket sätt investerare missförstår bolaget i dagsläget och vilken kritisk information de missar. Vi menar att om det inte finns något missförstånd från investerare så är sannolikheten att aktien ska dubbla inom tolv månader väldigt låg”.

Vidare lyfter förvaltarna fram sitt aktiva ägarskap som en central del av strategin och berättar att man under 2020 kom med över 120 rekommendationer till sina portföljbolag. En av anledningarna till detta är att hjälpa företagen i processen av att få marknaden till att förstå bolagens verksamhet bättre.

Den sista delen i förvaltarnas strategi som de gärna lyfter fram är deras akademiska förhållningssätt till ESG-frågor. Fonden fokuserar på 4-5 akademiska studier som specifikt visar på hur ESG-investeringar kan förbättra bolagens utveckling.

“Alla bolag vi träffar får fylla i ett omfattande formulär som vi utformat och som hjälper oss förstå hur de arbetar med hållbarhetsfrågor. Vi tittar på såpass små bolag som sällan täcks av större analysbolag”, säger Flynn.

Under 2021 har förvaltarnas resande minskat väsentligt men antalet företagsbesök har stigit kraftigt. Under deras senaste projekt “elva sektorer på elva månader” träffade förvaltarna dubbelt så många bolag jämfört med året dessförinnan.

“Detta har gjort att vi lyckats hitta ytterligare två bolag som stigit med över 100 procent samt gett oss möjligheten att utveckla vår expertis inom flera sektorer ytterligare. Utöver detta har vi byggt upp en bas av bolag vi nu kan fortsätta utvärdera. Det mest spännande med detta projekt har varit insikterna vi fått. Vi har samlat en enorm mängd data och vi är nu i processen av att analysera denna data”, fortsätter förvaltaren.

När förvaltarna får frågan om vad de har för förväntningar på börsåret 2022 menar de att man sällan har ett makroperspektiv på förväntningarna utan att man alltid har ett bottom-up perspektiv. Förvaltarna betonar återigen att man tittar på bolagets aktiekurs och dess förmåga att stiga 100 procent på tolv månader. Däremot tar förvaltarna upp att den vanligaste risken bolagen nämner under företagsbesöken är logistikproblem och materialkostnader, även om de menar att situationen är betydligt bättre nu än för ett par månader sen.

Innan förvaltarna måste avsluta intervjun för ett nytt företagsbesök hos en potentiell ny kursdubblare får de frågan om de har något innehav de vill lyfta fram inför 2022. Då passar förvaltaren Ivan Nechunaev på att lyfta fram det turkiska mjukvarubolaget ATP.

“Förutsatt att du kan hedga din valutaexponering finns det så många intressanta investeringsmöjligheter i Turkiet”, säger förvaltaren och fortsätter.

“Bolaget har stor försäljning utomlands och får intäkter i dollar samtidigt som deras kostnader är i turkisk lira”.

Under 2021 steg Evli Emerging Frontier B 33,04 procent och handlas till en avgift på 1,90 procent plus en prestationsavgift om 20 procent av överavkastning. Fonden har höga avkastningsmål och en hög risknivå. Evli rekommenderar fonden till erfarna investerare som placerar på längre sikt.

Isac Boukachabia
Nyhetsbyrån Finwire

Evli Emerging Frontier B
exclusive finwire mutualfunds