2023-03-10 11:49:49

Finwire Funds

Plain Capital Bronx ökade 0,74 procent i februari - minskar aktieexponeringen

Fonden Plain Capital Bronx steg 0,74 procent i februari. Sedan årsskiftet har fonden stigit 2,88 procent. Det framgår av en månadsrapport skriven av fondens förvaltare Patrik Wallenberg.

Inledningsvis skriver förvaltaren att styrkan fortsatte på den svenska aktiemarknaden under februari månad medan den globala bilden var mer splittrad, där Europa presterade positivt medan USA hade en svagare utveckling.

“På andra sidan Atlanten var bilden inte lika positiv och S&P500 minskade med -2,61 procent, det industritunga Dow Jones Industrial gick ner -4,19 procent samtidigt som det tekniktunga NASDAQ100 gick ner blygsamma -0,49 procent för månaden. Dow Jones Global Index minskade med -3,05 procent. Så med facit i hand en splittrad månad med fördel till den europeiska marknaden”, skriver förvaltaren.

Vad gäller framtidsutsikter skriver förvaltaren att man är kraftigt negativt inställd till utvecklingen på den svenska marknaden på kort sikt eftersom man tycker att den gått lite väl starkt med tanke på det makroekonomiska läget.

“Vidare och som förlängning på vårt resonemang från januari månads förvaltarkommentar anser vi att kommande vinstnedrevideringar ligger i korten och att värderingarna givet den höga räntan, kommande nedrevideringar och omvärldsoro sammantaget ger en betydande dålig risk/reward på kort sikt i aktier.”

Förvaltaren skriver att man minskat risken i portföljen ytterligare under månaden genom att minska aktieexponeringen. Fonden har intagit en negativ allokering mot aktier, och istället ökat kassan och ränteplaceringar.

Avslutningsvis skriver man att man är fortsatt positiv sett till helåret, men att man tror att marknaden kommer att ta en välbehövlig paus i uppgångarna innan ny kraft återkommer.

Plain Capital Bronx, %februari, 2023
Fond MM, förändring i procent0,74
Fond i år, förändring i procent2,88

Tove Linder
Nyhetsbyrån Finwire

Läsaren av innehållet kan anta att Finwire har erhållit eller kommer att erhålla betalning för utförandet av finansiella företagstjänster från bolaget. Ersättningen är på förhand avtalad och är inte beroende av innehållet.

Plain Capital Bronx
mutualfunds