2023-03-15 15:20:06

Finwire Funds

eSports Fund minskade 3,1 procent i februari - fokus på Metaverse

Fonden eSports Fund minskade 3,1 procent i februari, vilket var sämre än fondens jämförelseindex som minskade 2,9 procent. Sedan årsskiftet har fonden avkastat 1,2 procent och är därmed sämre än index som har ökat 4,3 procent. Det framgår av en månadsrapport från fondens förvaltare Magnus Nicklasson.

Initialt skriver förvaltaren att luften gick ur marknaden efter januaris uppgång. Under månaden rapporterades en fortsatt hög sysselsättning i USA, vilket återigen ökade oron gällande kommande räntehöjningar från Fed.

"Vi är dock i ett läge där fler frågetecken rätats ut än under förra hösten, sen kommer 2023 antagligen bli ett volatilt börsår som påtalats i tidigare månadsrapporter. Det finns fortfarande frågetecken kvar, framför allt i form av hur envis inflationen kommer vara och hur mycket vår ekonomi ska behöva påverkas innan inflationen kommer ner till normala nivåer", skriver Nicklasson.

Vidare lyfter förvaltaren Metaverse. Det investeras för närvarande stora summor på Metaverse där gaming bedöms vara en av de centrala aktiviteterna.

"Även för eSport är Metaverse en fin möjlighet. Esport-turneringar och liknande i Metaverse skulle öka potentialen för att nå ut väsentligt. Esport utövas idag för en rad olika spel men i ett Metaverse hade vilken sport som helst kunnat översättas till en digital version och bli föremål för eSport, på detta vis hade man kunnat nå ut till helt nya grupper av människor", skriver förvaltaren.

På bolagsnivå gynnades fonden av sin exponering mot Paradox. Bolagets siffror kom in bättre än väntat, både vad gäller omsättning och marginaler. Aktien steg cirka 17 procent under månaden.

I den negativa vågskålen återfinns renodlade eSport-bolag, bland annat Enthusiast Gaming. Tillväxtbolaget hade en tuffare månad efter att ha varit ett av fondens bäst presterande under januari.

Vad gäller branschallokeringen i fonden stod spelutvecklare för 56,4 procent, följt av hårdvara om 16,1 procent.

Fonden har störst exponering mot USA, följt av Norden och Asien med exponeringar om 39,0, 33,5 respektive 17,0 procent.

De största innehaven i fondens portfölj vid månadsskiftet var Activision, Electronic Arts och Take Two Interactive med portföljvikter om 6,64, 6,14 respektive 6,06 procent.

eSports Fund, %februari, 2023
Fond MM, förändring i procent-3,1
Index MM, förändring i procent-2,9
Fond i år, förändring i procent1,2
Index i år, förändring i procent4,3

Felicia Söderqvist
Nyhetsbyrån Finwire

Läsaren av innehållet kan anta att Finwire har erhållit eller kommer att erhålla betalning för utförandet av finansiella företagstjänster från bolaget. Ersättningen är på förhand avtalad och är inte beroende av innehållet.

eSports Fund
consumergoods fundtech gaming mutualfunds