2023-05-23 10:07:14

Finwire Funds

Augmented Reality Fund minskade 1,7 procent i april - tung månad för hårdvarubolag

Fonden Augmented Reality Fund A minskade 1,7 procent i april, vilket var sämre än fondens jämförelseindex som var oförändrad under samma period. Sedan årsskiftet har fonden avkastat 13,1 procent och är därmed bättre än index som har ökat 5,9 procent. Det framgår av en månadsrapport från fondens förvaltare Magnus Nicklasson.

Initialt skriver förvaltaren att bankkrisen i mars resulterat i att marknaden var något mer avvaktande i april. Inflationssiffrorna kom in lägre än väntat både i Europa och USA under månaden. Förvaltaren spår att bankkrisen kommer hjälpa till att hämma inflationen då banker kommer bli allt mer restriktiva i sin utlåning, vilket kommer att minska konsumtion och ekonomisk aktivitet.

Gällande utveckligen i fonden så bidrog de flesta bolag inom hårdvara och halvledare negativt. Några av fondens största innav som Qualcomm och STMicroelectronics sjönk med 8 respektive 20 procent.

"Hittills i år har hårdvarubolagen återhämtat sig fint, men det råder en viss nervositet kring framtida prognoser då många av komponenterna är kopplade till konsumentprodukter och efterfrågan antagligen kommer vika något", skriver förvaltaren.

Positivt bidrag kom bland annat från Meta som steg 13 procent under månaden. Bolaget annonserade en kvartalsrapport som slog förväntningarna. Fonden kommer dock att successivt minska sitt innehav i bolaget då kopplingen till AR är för svag.

"Vi börjar närma oss Apples årliga Worldwide Developer Conference (WWDC). Ett veckolångt utvecklarevenemang där nya produkter och tjänster från Apple brukar presenteras. Datumet är nu satt till den 5 juni 2023 och enligt ryktena är det sannolikt att Apple äntligen kommer visa upp sin nästa stora satsning, nämligen AR/VR-glasögon!"

Qualcomm, Adobe och ST Microelectronics var fondens tre största innehav vid månadsskiftet med portföljvikter om 5,55, 5,45 respektive 5,31 procent.

Vad gäller branschfördelning hade man vid månadsskiftet störst allokering mot AR-hårdvara med 42,3 procent, följt av AR-mjukvara om 29,0 procent.
Augmented Reality Fund A, %april, 2023
Fond MM, förändring i procent-1,7
Index MM, förändring i procent0,0
Fond i år, förändring i procent13,1
Index i år, förändring i procent5,9

Felicia Söderqvist
Nyhetsbyrån Finwire

Läsaren av innehållet kan anta att Finwire har erhållit eller kommer att erhålla betalning för utförandet av finansiella företagstjänster från bolaget. Ersättningen är på förhand avtalad och är inte beroende av innehållet.

Augmented Reality Fund A
fundtech mutualfunds