2023-08-15 12:50:55

Finwire Funds

eSports Fund ökade 7,5 procent i juli - Ubisoft bästa bidragsgivare

Fonden eSports Fund steg 7,5 procent i juli, vilket var bättre än fondens jämförelseindex som steg 1,1 procent. Sedan årsskiftet har fonden avkastat 20,8 procent och är därmed bättre än index som har ökat 17,2 procent. Det framgår av en månadsrapport från fondens förvaltare Magnus Nicklasson.

Inledningsvis skriver förvaltaren att allt fler indikatorer tyder på att inflationen är på väg neråt, vilket den senaste tidens inflationssiffror bland annat visar på. Exempelvis delger förvaltaren att den amerikanska inflationen sjönk mer än väntat under juli.

Marknaden uppges titta framåt på vad som kommer att hända efter alla räntehöjningar och Nicklasson menar att marknaden väntar på att effekten av räntehöjningarna ska arbeta sig igenom ekonomin.

Hittils menar förvaltaren att ekonomin och bolagen stått emot förvånansvärt bra och att en betydande majoritet slog förväntningarna när de gav ut sina Q2 rapporter.

"Något som investerare tittar särskilt på är bolagens prognoser framåt. Med detta sagt har argumenten för en 'soft landing' stärkts", skriver Nicklasson.

Franska Ubisoft uppges ha varit fondens bästa bidragsgivare under juli månad med en uppgång på 21 procent.

"Ubisoft har ett kommande halvår som är späckat med hela 8 planerade spelutgivningar varav en större titel fortfarande är okänd. Aktien kan man få till en betydligt bättre värdering än många av de amerikanska konkurrenterna och dessutom börjar uppköpsrykten florera igen", skriver Nicklasson.

Även Logitech stod för en fin månad och innehavet avancerade 18 procent.

"Bolaget tillkännagav en Q2-rapport som var bättre än väntat, med bland annat ett starkt positivt kassaflöde", skriver förvaltaren.

Beyond Frames fanns i den negativa vågskålen under perioden och stod för en nedgång på 14 procent. Utvecklingen rapporteras inte vara kopplad till någon företagsspecifik nyhet och bolagets Q2-rapport släpps inte förens i slutet av augusti.

Under juli sjönk Astralis kraftigt med omkring 47 procent.

"Diskussioner har pågått en tid om att avlista bolaget från danska Nasdaq First North Growth Market och i skrivande stund har man röstat igenom att man kommer fullfölja dessa planer. Anledningen till att man gör detta är att aktiekursen gått ner mycket, att likviditeten i aktien är dålig och att det är förenat med kostnader att vara noterade", utvecklar förvaltaren.

Take Two Interactive, Activision Blizzard och Electronic Arts var fondens tre största innehav vid månadsskiftet med portföljvikter om 7,48, 7,14 respektive 6,67 procent.

Största sektorer var spelutveckling, hårdvara och mjukvara med exponeringar om 58,8, 15,0 respektive 10,4 procent.

eSports Fund, %juli, 2023
Fond MM, förändring i procent7,5
Index MM, förändring i procent1,1
Fond i år, förändring i procent20,8
Index i år, förändring i procent17,2

Martin Ekendahl
Nyhetsbyrån Finwire

Läsaren av innehållet kan anta att Finwire har erhållit eller kommer att erhålla betalning för utförandet av finansiella företagstjänster från bolaget. Ersättningen är på förhand avtalad och är inte beroende av innehållet.

eSports Fund
consumergoods fundtech gaming mutualfunds