2023-09-18 09:14:08

Finwire Funds

eSports Fund minskade 3,3 procent i augusti - tung månad för ett av fondens större innehav

Fonden eSports Fund minskade 3,3 procent i augusti, vilket var sämre än fondens jämförelseindex som steg 1,0 procent. Sedan årsskiftet har fonden avkastat 16,9 procent och är därmed sämre än index som har ökat 18,4 procent. Det framgår av en månadsrapport från fondens förvaltare Magnus Nicklasson.

Initialt skriver Magnusson att i takt med att inflationen tydligt ger vika så börjar dialogen istället fokuseras på när vi kan börja se räntesänkningar igen.

"Vi har lyckats få ner inflationen samtidigt som världsekonomin, i synnerhet USA, står emot väldigt bra. Det vi måste komma ihåg är dock att det tar tid innan de höjda räntorna översätts till höjda räntekostnader. Jag menar att det kommer ta tid innan vi ser effekterna av räntehöjningarna och att världsekonomin kommer påverkas i högre grad än vad den gjort hittills."

Vidare menar han att det inte kommer att vara aktuellt med räntesänkningar förens arbetslösheten stiger.

"Jag tror att det kommer dröja innan räntesänkningar kommer på tal, dock kommer räntan inte bli mycket högre än vad den är idag", skriver Magnusson.

Den stående frågan enligt förvaltaren är istället hur mycket aktiemarknaden redan har prisat in ett sämre ekonomiskt klimat.

Prestationsmässigt var det inget innehav som rapporteras ha stuckit ut på den positiva sidan. Flertalet innehav uppges ha levererat upp till 5 procents avkastning men inte mer än så. Det kanske mest utmärkande innehavet återfanns istället på den negativa sidan.

Innehavet i Electronic Arts såg en nedgång om 11,9 procent under augusti efter att man släppt en rapport i början av månaden som inte mötte förväntningarna, då omsättningen rapporteras ha kommit in lägre än förväntat vilket straffade aktiekursen hårt.

"Även om man inte levde helt upp till förväntningarna hade man en ganska bra tillväxt trots vår inflationsmiljö, detta mycket på grund av lanseringen av spelet Star Wars Jedi: Survivor tidigare i år."

Electronic Arts har även, enligt förvaltaren, haft en jämn tillväxt under det senaste decenniet och har framåt även flertalet intressanta lanseringar då man bland annat kommer att lansera den första versionen av fotbollsspelet EA Sports FC 24, sedan samarbetet med FIFA avbrutits.

"Detta har inneburit att man haft utgifter relaterade till marknadsföring som varit högre än vanligt. Man håller också fast vid de prognoser som man tidigare gått ut med och marginalerna är fina och utvecklas positivt", skriver Magnusson.

Sammantaget väljer förvaltaren bland annat av ovanstående anledningar att försvara Electronic Arts position som ett av fondens större innehav.

Take Two Interactive, Activision Blizzard och Capcom var fondens tre största innehav vid månadsskiftet med portföljvikter om 7,49, 6,85 respektive 6,39 procent.
eSports Fund, %augusti, 2023
Fond MM, förändring i procent-3,3
Index MM, förändring i procent1,0
Fond i år, förändring i procent16,9
Index i år, förändring i procent18,4

Martin Ekendahl
Nyhetsbyrån Finwire

Läsaren av innehållet kan anta att Finwire har erhållit eller kommer att erhålla betalning för utförandet av finansiella företagstjänster från bolaget. Ersättningen är på förhand avtalad och är inte beroende av innehållet.

eSports Fund
consumergoods fundtech gaming mutualfunds