2023-10-12 13:16:03

Finwire Funds

eSports Fund minskade 6,9 procent i september - svag utveckling för Embracer

Fonden eSports Fund minskade 6,9 procent i september, vilket var sämre än fondens jämförelseindex som minskade 4,5 procent. Sedan årsskiftet har fonden avkastat 8,8 procent och är därmed sämre än index som har ökat 13,1 procent. Det framgår av en månadsrapport från fondens förvaltare Magnus Nicklasson.

Inledningsvis skriver Nicklasson att marknaden kommer troligtvis få räkna med en högre ränta under en längre period.

"Detta eftersom att vi måste se resultat av de höjda räntorna innan sänkningar kan bli aktuellt. Vi vill dock inte se för stora effekter och en så kallad ”hard landing”, men vi måste börja se en större effekt på arbetsmarknaden i alla fall."

Nu när bolagen ska börja rapportera sina resultat för det tredje kvartalet menar förvaltaren att man kan börja se tendenser till att bolagens marginaler och omsättning har påverkats negativt vilket i förlängningen påverkar arbetsmarknaden.

"Det brukar vara gällande att den sektorn som vi verkar i har det tufft i en miljö med högre räntor. Men är det alltid sant? Gaming- och tech-sektorn har faktiskt visat upp en större resistans till nuvarande recessions-miljö där vinst och omsättning ökat mer relativt till marknaden generellt. Vi går nu in i vinterhalvåret som brukar vara den starkaste tiden för aktiemarknaden", skriver Nicklasson.

Ubisoft uppges ha varit det innehav som bidrog mest positivt till fondens avkastning under september med en uppgång på 6,9 procent.

Microsoft, som verkar få grönt ljus av myndigheter att avsluta uppköpet av Activision Blizzard, har ingått ett avtal med Ubisoft om att sälja streamingrättigheter för alla Activision Blizzard's titlar. Microsoft's uppköp är också det största någonsin i gaming-världen skriver Nicklasson.

"Genom att ge Ubisoft kontroll över streamingrättigheterna för Activision Blizzard-titlar, blir det inte möjligt för Microsoft att ha exklusiv kontroll över vad som händer på spelstreamingfronten vilket minskar Microsofts monopolsituation, som är den största invändningen mot uppköpet", skriver förvaltaren.

Vidare skriver Nicklasson att rykten om att Ubisoft själva nämns som en potentiell uppköpskandidat för de största gaming-jättarna börjat florera igen.

Embracer var i kontrast det innehav med störst negativ påverkan under månaden. Innehavet utgör 2,89 procent av portföljen och rapporterade in en nedgång om 21 procent. Inget större var kopplad till nedgången och Nicklasson kommenterar att det kommer att vara intressant att ta del av nästa rapport som släpps i november.

"Allmänt kan man säga att Embracer kämpar med att sänka sin skuldsättning för att göra investerarna nöjda och vi kan konstatera att andelen blankare har ökat. Värderingen är nu historiskt låg och de har en intressant pipeline framåt avseende spelsläpp från alla spelstudios som man äger", skriver Nicklasson.

Take Two Interactive, Activision Blizzard och Capcom var fondens tre största innehav vid månadsskiftet med portföljvikter om 8,01, 6,82 respektive 5,91 procent.

eSports Fund, %september, 2023
Fond MM, förändring i procent-6,9
Index MM, förändring i procent-4,5
Fond i år, förändring i procent8,8
Index i år, förändring i procent13,1

Martin Ekendahl
Nyhetsbyrån Finwire

Läsaren av innehållet kan anta att Finwire har erhållit eller kommer att erhålla betalning för utförandet av finansiella företagstjänster från bolaget. Ersättningen är på förhand avtalad och är inte beroende av innehållet.

eSports Fund
consumergoods fundtech gaming mutualfunds