2023-10-12 15:54:59

Finwire Funds

Lucy Global Fund ökade 2,37 procent i augusti - Tapestry lade bud på Capri

Fonden Lucy Global Fund A steg 2,37 procent i augusti. Sedan årsskiftet har fonden avkastat 19,93 procent. Det framgår av en månadsrapport från förvaltarna Therese Nyrén och Kim Hansson.

Sommarens resultatrapporter för portföljbolagen visar överlag en positiv utveckling. Det är märkbart att marknadsklimatet och efterfrågan varierar tydligt mellan olika typer av företag på samma marknad, särskilt i USA och Kina. I USA finns en utbredd oro för lågkonjunktur, och vissa marknadssegment visar tydliga tecken på avmattning. Bolag med starka konkurrenter och liknande produkter upplever nu minskad efterfrågan, lageruppbyggnad och prissänkningar, konstaterar förvaltarna.

I Kina är det oro för avmattning på grund av problemen inom fastighetssektorn. Utvecklingen varierar betydligt mellan olika marknadssegment och företag även där.

De portföljinnehav som utvecklats bäst under månaden var innehaven i Capri, Musti och Coursera. Vad gäller Capri, kom lyxmodebolaget Tapestry med ett bud på bolaget i början av augusti, och förvaltarna valde att sälja fondens innehav.

Musti redovisade ett stabilt resultat med tillväxt på alla marknader. Bolagets ledning är positivt inställda inför framtiden och upprepar målet om stark omsättningstillväxt, ökade marginaler och hög utdelningsandel utan att öka skuldsättningen.

"Det starka självförtroendet bygger på ökande marknadsandelar tack vare framgångsrikt arbete med kundklubben och egna varumärken samt ett pågående effektiviseringsprogram med positiva effekter av bland annat ett nytt centraliserat lager", skriver förvaltarna angående Musti.

Coursera blev även den här månaden ett av fondens bästa innehav. Bolaget har haft ett starkt år med bra rapporter, uppjusterade intäkts- och marginalmål samt en fortsatt breddning av anslutna universitet och kommersiella partners.

I den negativa vågskålen fanns Farfetch, Nordstrom och Interparfums. Farfetch kom med en rapport som gjorde marknaden besviken, då resultatet var sämre än förväntat. Utvecklingen var stark för den digitala plattformen, men för andra delar av verksamheten blev utvecklingen negativ. Farfetch har haft ett utmanande år efter att man stängde ner sin verksamhet i Ryssland, som var den tredje största marknaden, i och med den fullskaliga invasionen av Ukraina.

"Ledningens fokus gick från fortsatt tillväxt till lönsamhet och positivt kassaflöde, vilket innebar inte bara personalneddragningar utan också en total översyn av organisation och ledarskap, samt en utvärdering av produktkategorier att fokusera på, och att en del fysiska butiker och kontor har stängts."

Avslutningsvis skriver förvaltarna att det nuvarande marknadsklimatet innebär både möjligheter och risker. De konstaterar att det finns intressanta bolag inom livsstilsområdet att fördjupa sig i och att de även fortsättningsvis kommer att utvärdera och agera efter bästa förmåga.

Lucy Global Fund A, %augusti, 2023
Fond MM, förändring i procent2,37
Fond i år, förändring i procent19,93

Isac Boukachabia
Nyhetsbyrån Finwire

Lucy Global Fund A
mutualfunds