2023-10-12 15:55:47

Finwire Funds

Lucy Global Fund minskade 8,27 procent i september - stor osäkerhet i marknaden

Fonden Lucy Global Fund A minskade 8,27 procent i september. Sedan årsskiftet har fonden avkastat 10,02 procent. Det framgår av en månadsrapport från förvaltarna Therese Nyrén och Kim Hansson.

Inledningsvis skriver förvaltarna att september varit en orolig månad med stor osäkerhet i marknaden kring både räntor och konjunktur samt enskilda bolag. Osäkerheten har dämpat riskviljan hos många investerare, vilket i sin tur gett en negativ effekt på aktiemarknaden.

De portföljinnehav som utvecklats bäst under månaden var innehaven i Coursera, Fenix Outdoor och Lululemon Athletica.

Coursera hade en bra månad. Starka resultatrapporter och uppjusterade prognoser följdes av flera positiva nyheter.

Lululemon Athletica kom också med en stark kvartalsrapport och presenterade flera produktnyheter och expansionsplaner.

"Fenix Outdoor är på väg att lägga en svår period bakom sig och allt fler i marknaden tycks börja blicka framåt mot den mer positiva utveckling som går att skönja framöver, vilket gav en viss uppgång för aktien under september", skriver förvaltarna.

I den negativa vågskålen fanns Farfetch, RealReal och Salvatore Ferragamo.

Salvatore Ferragamo kom med en svag kvartalsrapport som visade på en försäljningsminskning med 12 procent under det andra kvartalet.

Farfetch, ett av fondens mindre innehav, kom också med en svag kvartalsrapport. Dessutom står bolaget inför ett eventuellt åtal om vilseledande information i samband med börsintroduktionen.

"RealReal är världens största online-marknadsplats för försäljning av validerade, tidigare ägda lyxvaror. Bolaget är i tidig fas och riskerna är stora, vilket gör att aktiekursen svänger mycket. Samtidigt finns stora möjligheter för det bolag som kan ta en ledande roll på marknaden för återbruk av lyxprodukter, som genomgående är av hög kvalitet och kan användas under lång tid. I fonden finns därför ett mycket litet innehav."

Avslutningsvis skriver förvaltarna att i takt med att centralbankernas agerande samt konjunkturutsikterna klarnar upp bör aktörer på aktiemarknaden återgå till att analysera enskilda aktier utifrån bolagens specifika förutsättningar. Detta bör enligt förvaltarna gynna fondens innehav då många av bolagen uppges vara starka företag med goda resultatutsikter även i tuffare ekonomiska tider.

Lucy Global Fund A, %september, 2023
Fond MM, förändring i procent-8,27
Fond i år, förändring i procent10,02

Isac Boukachabia
Nyhetsbyrån Finwire

Lucy Global Fund A
mutualfunds