2023-11-14 10:10:06

Finwire Funds

Augmented Reality Fund minskade 6,4 procent i oktober - stigande långräntor pressade aktiemarknaden

Fonden Augmented Reality Fund A minskade 6,4 procent i oktober, vilket var sämre än fondens jämförelseindex som minskade 1,1 procent. Sedan årsskiftet har fonden avkastat 19,8 procent och är därmed bättre än index som har ökat 11,8 procent. Det framgår av en månadsrapport skriven av fondens förvaltare Magnus Nicklasson.

Initialt konstateras det att oktober återigen var en månad med minusavkastning.

De långa räntorna gick upp under månaden vilket uppges ha skapat turbulens på aktiemarknaden, den amerikanska tioåriga räntan var uppe och vände på över 5 procent, skriver Nicklasson.

”Det finns flera skäl till att denna steg men ett par exempel är att Kina och andra länder säljer amerikanska obligationer samt att ekonomisk rapportering och konflikten i mellanöstern tillfälligt spätt på inflationsoron.”

Vidare skriver förvaltaren att ECB och Fed har båda beslutade att inte höja räntan ytterligare, vilket fick de långa räntorna att falla tillbaka. Ytterligare nedgång av den långa räntan kom då färsk jobbstatistik från USA tyder på en viss avmattning.

Nicklasson skriver att det enda innehavet med positiv avkastning värd att nämna var Adobe som såg en uppgång på 4,4 procent under oktober.

"Adobe har haft en stark utveckling på sistone då man ridit med på AI-vågen och på ett bra sätt integrerat AI i sina program, samtidigt har man dessutom förbättrat sina marginaler."

Hittills i år har Adobe gått upp över 60 procent och förvaltaren skriver att värderingen blivit utmanande och att en viss vinsthemtagning kan komma att göras framåt.

På den negativa sidan stack, precis som förra månaden, AMS ut och stod för en nedgång om 25 procent. Nicklasson skriver att bolaget just nu går igenom ett program för att effektivisera och dra ner kostnader.

Avslutningsvis skriver förvaltaren att investeringsviljan minskat i rådande räntemiljö och att det inte minst har varit kämpigt för många privata bolag att locka till sig investeringar från Venture Capital-firmor och liknande. Nicklasson skriver att det därför är extra intressant att se att flera investeringar genomförts i AR-sektorn.

Vid månadsskiftet var Qualcomm, Adobe samt PTC fondens tre största innehav med portföljvikter om 6,16, 6,16 respektive 5,64 procent.

Augmented Reality Fund A, %oktober, 2023
Fond MM, förändring i procent-6,4
Index MM, förändring i procent-1,1
Fond i år, förändring i procent19,8
Index i år, förändring i procent11,8

Martin Ekendahl
Nyhetsbyrån Finwire

Läsaren av innehållet kan anta att Finwire har erhållit eller kommer att erhålla betalning för utförandet av finansiella företagstjänster från bolaget. Ersättningen är på förhand avtalad och är inte beroende av innehållet.

Augmented Reality Fund A
fundtech mutualfunds