2023-11-14 10:34:06

Finwire Funds

eSports Fund minskade 3,0 procent i oktober - Microsofts uppköp av Activision Blizzard gick igenom

Fonden eSports Fund minskade 3,0 procent i oktober, vilket var sämre än fondens jämförelseindex som minskade 1,1 procent. Sedan årsskiftet har fonden avkastat 5,6 procent och är därmed sämre än index som har ökat 11,8 procent. Det framgår av en månadsrapport från fondens förvaltare Magnus Nicklasson.

Initialt konstateras det att oktober återigen var en månad med minusavkastning.

De långa räntorna gick upp under månaden vilket uppges ha skapat turbulens på aktiemarknaden, den amerikanska tioåriga räntan var uppe och vände på över 5 procent, skriver Nicklasson.

”Det finns flera skäl till att denna steg men ett par exempel är att Kina och andra länder säljer amerikanska obligationer samt att ekonomisk rapportering och konflikten i mellanöstern tillfälligt spätt på inflationsoron.”

Vidare skriver förvaltaren att ECB och Fed har båda beslutat att inte höja räntan ytterligare, vilket fått de långa räntorna att falla tillbaka. Ytterligare nedgång av den långa räntan kom då färsk jobbstatistik från USA tyder på en viss avmattning.

Nicklasson menar att när narrativet om inflationen avtar kommer fokus igen att vara på bolagens tillväxt och att det rådande ränteklimatet kommer att påverka ekonomin i form av konsumenternas efterfråga och liknande.

”Det kommer handla om vilka bolag som lyckas stå emot bäst i denna miljö fram till dess att vi börjar få indikationer på att räntan kommer sänkas igen”, skriver Nicklasson.

Innehavet Remedy Entertainment steg kraftigt med 22,6 procent under oktober och är nu ett topp fem-innehav i fonden.

"Oktober innebar flera stora spelsläpp för Remedy Entertainment, inte minst skräckspelet Alan Wake 2 med Epic Games som utgivare, och som mottogs positivt av marknaden."

Tittar man istället på den negativa sidan återfanns Tobii som uppges ha gått ner 24,4 procent under månaden. Bolaget fortsatte även att rasa några dagar senare då deras Q3-rapport visade på en större förlust och lägre omsättning än förväntat.

"Tobii står fast vid sitt mål om att nå lönsamhet under Q4, men man konstaterade att risken har ökat för att man inte kommer nå detta mål och att man genomgår ett program för att sänka sina kostnader", skriver Nicklasson.

Risken för att Tobii kommer att behöva refinansiera bolaget har därmed ökat. Nicklasson kommenterar att Tobii är på gränsen till att komma upp i högre leveransvolymer men att man inte riktigt är där ännu.

Avslutningsvis kan det konstateras att ett av fondens största innehav försvann under månaden. Activision Blizzard blev nämligen till slut uppköpt av Microsoft efter att köpet gått igenom under oktober.

Electronic Arts, Take Two Interactive och Capcom var fondens tre största innehav vid månadsskiftet med portföljvikter om 7,49, 7,40 respektive 5,55 procent.

eSports Fund, %oktober, 2023
Fond MM, förändring i procent-3,0
Index MM, förändring i procent-1,1
Fond i år, förändring i procent5,6
Index i år, förändring i procent11,8

Martin Ekendahl
Nyhetsbyrån Finwire

Läsaren av innehållet kan anta att Finwire har erhållit eller kommer att erhålla betalning för utförandet av finansiella företagstjänster från bolaget. Ersättningen är på förhand avtalad och är inte beroende av innehållet.

eSports Fund
consumergoods fundtech gaming mutualfunds