2023-12-14 13:39:39

Finwire Funds

eSports Fund ökade 2,5 procent i november - Fragbite utvecklades starkt

Fonden eSports Fund steg 2,5 procent i november, vilket var i linje med fondens jämförelseindex som också steg 2,5 procent. Sedan årsskiftet har fonden avkastat 8,2 procent och är därmed sämre än index som har ökat 14,6 procent. Det framgår av en månadsrapport från fondens förvaltare Magnus Nicklasson.

Inledningsvis skriver förvaltaren att den negativa utvecklingen på aktiemarknaderna bröts under november. Inflationen är på väg ner och marknaden tror nu att vi nått räntetoppen.

"Därtill leder detta till att marknaden börjar tro på räntesänkningar även fast centralbankerna kommunicerar att de tänker ligga kvar under en längre period med hög ränta. Sannolikheten för att en sänkning sker redan i mars är större än att det inte blir en sänkning då enligt marknaden", skriver Nicklasson.

Fonden har en andel stabila bolag men också en del tillväxtbolag som är nischade mot framtidsbranscher. Dessa bolag har rejält nedtryckta aktiekurser och även vinst förväntningarna har tryckts ned.

“Förväntningarna har alltså kommit ner tillsammans med kurserna, om nu också räntan skulle gå ner så kan vi ha ett gynnsamt läge då effekten av den höga räntan redan är inprisat, och man istället kan skruva upp förväntningarna igen på framtida vinster m.m. då räntan går ner. Kanske är lidandet för tillväxtbolagen snart slut?”

Vad gäller fondens utveckling skriver förvaltaren att det bäst presterande innehavet under månaden varit Fragbite.

“Nyligen meddelade Fragbite att man säkrat ny finansiering genom en riktad emission till några av de befintliga aktieägarna. Samtidigt har man säkrat ytterligare finansiering genom ett låneavtal.”

Under månaden bidrog även Embracer positivt till fondens utvecklingen. Bolaget har en tuff tid bakom sig och genomgår en omstrukturering med kostnadsbesparingar men levererade en kvartalsrapport som var bättre än förväntat.

I den negativa vågskålen fanns istället Tobii, bolaget arbetar för att sänka sina kostnader men har hittills inte lyckats bromsa utvecklingen.

“Tobii står fast vid ett mål om att bli lönsamma på EBIT-nivå under Q4, men risken för att så inte kommer ske ökar och därmed också risken för att man kommer att behöva nytt kapital”, skriver förvaltaren.

Take Two Interactive, Electronic Arts och Beyond Frames var fondens tre största innehav vid månadsskiftet med portföljvikter om 8,11, 7,74 respektive 5,68 procent.

eSports Fund, %november, 2023
Fond MM, förändring i procent2,5
Index MM, förändring i procent2,5
Fond i år, förändring i procent8,2
Index i år, förändring i procent14,6

Tove Linder
Nyhetsbyrån Finwire

Läsaren av innehållet kan anta att Finwire har erhållit eller kommer att erhålla betalning för utförandet av finansiella företagstjänster från bolaget. Ersättningen är på förhand avtalad och är inte beroende av innehållet.

eSports Fund
consumergoods fundtech gaming mutualfunds