2024-01-16 09:15:21

Finwire Funds

Augmented Reality Fund ökade 7,7 procent i december - Apples kommande AR/VR-glasögon innebär lyft för AR-sektorn

Fonden Augmented Reality Fund A steg 7,7 procent i december, vilket var bättre än fondens jämförelseindex som steg 0,6 procent. Under det gångna helåret steg fonden 38,8 procent, vilket var bättre än fondens jämförelseindex som steg 15,3 procent. Det framgår av en månadsrapport av förvaltaren Magnus Nicklasson.

Förvaltaren skriver att marknadsklimat och ekonomiska prognoser varit viktiga under året, men att det mest avgörande varit agerandet och åtgärderna vidtagna av FED. Som förväntat lämnade FED räntan oförändrad under december månad. Prognoserna om tre räntesänkningar för 2024 var mer "duvaktiga" än marknaden hade förväntat sig, vilket var gynnsamt för aktiemarknaden.

Strax efter årsskiftet gick Apple ut med informationen att deras AR/VR-glasögon Vision Pro kommer att finnas tillgängliga i USA från och med början av januari. Förvaltaren förutspår att detta kommer att innebära ett stort lyft för hela AR-sektorn.

Fonden inledde det gångna året starkt med en avkastning om 20,8 procent för januari månad, vilket placerade den som Sveriges bäst presterande fond för månaden.

Under året har "AI-hajpen" varit en positiv drivkraft för fonden, då denna färgade av sig på andra segment inom tech-sektorn och inte minst på AR. Under september månad genomfördes en förändring i portföljen och fonden tog in ett antal AI-bolag vilka nu utgör 12 procent av portföljens branschfördelning.

Under september månad lanserade fondens största innehav Qualcomm sina nya chips för XR-plattformar och AR/VR-glasögon, som innehåller viktiga uppdateringar rörande AI och processorkraft. De kommer exempelvis finnas i Metas Quest 3.

Särskilda innehav som presterade bra under året var Meta, Nvidia, Adobe och Shopify.

Under året har innehavet i det amerikanska Vuzix, en mindre utvecklare av AR-glasögon, sålts av ur portföljen. Detta motiveras med att vidareutveckling av produkten är mycket komplext och resurskrävande, vilket förvaltaren anser att bolaget saknar förutsättningar för.

Vid månadsskiftet var Qualcomm, STMicroelectronics och Unity fondens tre största innehav med portföljvikter om 6,34, 5,16 respektive 5,11 procent.

Augmented Reality Fund A, %december, 2023
Fond MM, förändring i procent7,7
Index MM, förändring i procent0,6
Fond helår, förändring i procent38,8
Index helår, förändring i procent15,3

Bianca Andersson
Nyhetsbyrån Finwire

Läsaren av innehållet kan anta att Finwire har erhållit eller kommer att erhålla betalning för utförandet av finansiella företagstjänster från bolaget. Ersättningen är på förhand avtalad och är inte beroende av innehållet.

Augmented Reality Fund A
fundtech mutualfunds