2024-01-16 09:24:55

Finwire Funds

eSports Fund ökade 0,4 procent i december - spännande år för gaming

Fonden eSports Fund steg 0,4 procent i december, vilket var sämre än fondens jämförelseindex som steg 0,6 procent. Under det gångna helåret steg fonden 8,6 procent, vilket var sämre än fondens jämförelseindex som steg 15,3 procent. Det framgår av en månadsrapport skriven av fondens förvaltare Magnus Nicklasson.

Förvaltaren skriver inledningsvis att marknadsklimat och ekonomiska prognoser har varit viktiga under året, men att de mest avgörande varit agerandet och åtgärderna vidtagna av FED. Som förväntat lämnade FED räntan oförändrad under december månad. Prognoserna om tre räntesänkningar för 2024 var mer "duvaktiga" än marknaden hade förväntat sig, vilket var gynnsamt för aktiemarknaden.

Under första halvan av året var ett av fondens då största innehav Activision Blizzard föremål för ett potentiellt uppköp av Microsoft. Affären blockerades dock i april av den brittiska konkurrensmyndigheten vilket skapade stora osäkerheter kring affären och ledde till att aktiekursen gick ner.

Mot slutet av året köpes Activision Blizzard upp av Microsoft för 68,7 miljarder USD, det största uppköpet i gamingvärldens historia.

"AI-hajpen" beskrivs som en positiv drivare för fonden då denna färgade av sig på hela tech-sektorn. Inte minst fondens position i Nvidia har gynnats starkt av detta och presterat mycket bra.

Även den svenska AR/VR-spelutvecklaren Beyond Frames har presterat bra under året efter att ha släppt en fin rapport under våren som visade på mer än en fördubbling av omsättningen.

I slutet av 2023 släpptes även trailern för det kommande spelet GTA VI vilket innebar ett stort lyft i kusen för fondens nu största innehav Take Two Interactive.

Take Two Interactive, Electronic Arts och Beyond Frames var fondens tre största innehav vid månadsskiftet med portföljvikter om 7,92, 7,36 respektive 6,30 procent.

eSports Fund, %december, 2023
Fond MM, förändring i procent0,4
Index MM, förändring i procent0,6
Fond helår, förändring i procent8,6
Index helår, förändring i procent15,3

Bianca Andersson
Nyhetsbyrån Finwire

Läsaren av innehållet kan anta att Finwire har erhållit eller kommer att erhålla betalning för utförandet av finansiella företagstjänster från bolaget. Ersättningen är på förhand avtalad och är inte beroende av innehållet.

eSports Fund
consumergoods fundtech gaming mutualfunds