2024-01-17 12:21:53

Finwire Funds

Lucy Global Fund ökade 1,81 procent i december - PVH Corp bidrog positivt till utvecklingen

Fonden Lucy Global Fund A steg 1,81 procent i december. Under det gångna helåret steg fonden 17,15 procent. Det framgår av en månadsrapport från förvaltaren Therese Nyrén.

Inledningsvis noterar förvaltaren att de portföljinvesteringar som presterade starkast under månaden var innehav i PVH, Nordstrom och Revolution Race. Å andra sidan kom RealReal, Burberry Group och Coursera med negativa bidrag under december.

PVH Corp steg under månaden på grund av stabila finansiella resultat och uppgraderade analytikerbetyg från Goldman Sachs.

"Trots en nedgång i försäljningen lyckades företaget förbättra sina bruttomarginaler och EBIT-marginaler, särskilt i Nordamerika", skriver förvaltaren.

Förvaltaren summerar året 2023 genom att påpeka att det har präglats av komplexa geopolitiska förhållanden och en ekonomisk miljö som har påverkats av inflation och centralbankernas åtgärder. Det ekonomiska läget skapade stor volatilitet och osäkerhet på marknaderna.

“Fonden fokuserade på att hantera dessa utmaningar genom att anpassa sin portfölj. Teknikaktier som Microsoft och Apple, trots påverkan av räntehöjningar, visade fortfarande starka fundamenta och bidrog till fondens positiva resultat.”

Förvaltaren skriver att fondens inriktning på konsumtionsrelaterade aktier och lyxvarusektorn visat sig vara fördelaktiga.

“Genom att fokusera på starka varumärken och företag med solida balansräkningar, samt att aktivt anpassa till de rådande ekonomiska förutsättningarna, kunde fonden navigera genom ett komplicerat ekonomiskt landskap och uppnå en återhämtning jämfört med det föregående året”, avslutar Nyrén.

Lucy Global Fund A, %december, 2023
Fond MM, förändring i procent1,81
Fond helår, förändring i procent17,15

Tove Linder
Nyhetsbyrån Finwire

Läsaren av innehållet kan anta att Finwire har erhållit eller kommer att erhålla betalning för utförandet av finansiella företagstjänster från bolaget. Ersättningen är på förhand avtalad och är inte beroende av innehållet.

Lucy Global Fund A
mutualfunds