2024-02-02 14:54:05

Finwire Funds

Lucy Global Fund ökade 1,62 procent i januari - indiska lyxmarknaden spås fortsätta växa

Fonden Lucy Global Fund A steg 1,62 procent i januari. Det framgår av en månadsrapport från förvaltaren Therese Nyrén.

Inledningsvis skriver förvaltaren att de portföljinvesteringar som presterade starkast under månaden var innehav i Deckers Outdoor, Prada och Matas. I den negativa vågskålen fanns istället Duolingo, Lululemon Athletica och Warner Bros Discovery.

Förvaltaren lyfter Deckers portfölj av starka varumärken, där varje varumärke tilltalar olika kundsegment och behov, vilket i sin tur ger bolaget en diversifierad intäktskälla.

“Deckers Brands har visat stark finansiell prestanda med stadig tillväxt i intäkter och vinst. Deras förmåga att effektivt hantera kostnader samtidigt som de investerar i tillväxtinitiativ ger en solid grund för fortsatt framgång", skriver förvaltaren också.

Förvaltaren lyfter också Matas och KICKS omsättning under det tredje kvartalet som nådde rekordnivåer. Tillväxten i Matasgruppen uppgick till 80 procent jämfört med föregående år.

“Förvärvet av KICKS och den framgångsrika integrationen i Matas-gruppen visar på en framgångsrik expansionsstrategi. Diversifieringen av verksamheten genom inkluderingen av KICKS breddar kundbasen och bidrar till ytterligare tillväxtmöjligheter”, skriver förvaltaren.

Vidare lyfter Nyrén marknaden i Indien, där lyxmarknaden beräknas fortsätta att växa, konsumentförtroendet nådde i september 2023 de högsta nivåerna på fyra år.

“Indiska ledare utstrålar en ökad optimism, medan deras västerländska kollegor möter tuffare förhållanden. Här stiger hoppet fram, om rapporterar om förbättrade förhållanden de senaste sex månaderna.”

Nyrén menar att lyxmarknaden fortsatt kommer att forma marknadstrenderna under 2024. Starka varumärken med imponerande historik och en stark ställning i branschen.

”Men branschen står inför förändringar i konsumentbeteende och preferenser. Teknisk utomhusklädsel och det växande begreppet ‘gorpcore’ lockar konsumenter som strävar efter en hälsosammare livsstil. Samtidigt kommer influensdynamiken inom lyxindustrin att omvärderas, med en ny generation av kreativa individer som får ökat inflytande”, avslutar Nyrén.

Lucy Global Fund A, %januari, 2024
Fond MM, förändring i procent1,62
Fond i år, förändring i procent1,62

Tove Linder
Nyhetsbyrån Finwire

Läsaren av innehållet kan anta att Finwire har erhållit eller kommer att erhålla betalning för utförandet av finansiella företagstjänster från bolaget. Ersättningen är på förhand avtalad och är inte beroende av innehållet.

Lucy Global Fund A
mutualfunds