2024-02-19 16:05:10

Finwire Funds

eSports Fund minskade 2,7 procent i januari - Embracer tyngde utvecklingen

Fonden eSports Fund minskade 2,7 procent i januari, vilket var sämre än fondens jämförelseindex som steg 3,5 procent. Det framgår av en månadsrapport från fondens förvaltare Magnus Nicklasson.

Inledningsvis skriver förvaltaren att marknadens blickar var riktade mot Fed under januari, som meddelade att räntetoppen nåtts, även om de första räntesänkningarna inte verkar komma i mars som tidigare trott.

"Även om en sänkning kommer först i låt oss säga maj, så vet vi betydligt mer idag än vad vi gjorde för 6-8 månader sedan, vilket är bra för aktiemarknaden som hatar osäkerhet. Vi vet att inflationen tappar sitt grepp och vi vet att räntan är på väg ner. Osäkerhetsmomentet är hur mycket ekonomin och företag kommer påverkas av den räntemiljö vi har haft", skriver förvaltaren.

För fondens del var det innehavet i Capcom som bidrog mest positivt till avkastningen. Förvaltaren skriver att bolaget fokuserar på sina framgångsrika speltitlar genom att exempelvis släppa VR- och AR-versioner av dem, eller göra dem till filmer och tv-serier.

Sämre gick det för Embracer som håller på att effektivisera och omstrukturera verksamheten för att återfå förtroendet från investerare.

"Under månaden gick man bland annat ut med nyheten att man skrotar satsningen på en ny version av spelserien 'Deus ex' och att cirka 100 ytterligare personer kommer sägas upp till följd av detta. Senaste året har närmare 1000 anställda på Embracer blivit varslade och cirka 15 spel har lagts ner", skriver förvaltaren.

Avslutningsvis poängteras att gaming- och e-sportsegmentet gynnats av den starka AI-trenden, eftersom spelupplevelser kan förhöjas med hjälp av AI.

"Redan i utvecklingsfasen kan AI vara till stor hjälp i att exempelvis genomföra rutinuppgifter så att utvecklingen går snabbare samt att vara en tillgång vidframställandet av spelinnehåll så som levels och kartor till exempel. Dessutom kan utvecklarna därmed fokusera på mer kreativa uppgifter och öka kvalitén på spelet."

Take Two Interactive, Electronic Arts och Beyond Frames var fondens tre största innehav vid månadsskiftet med portföljvikter om 7,92, 7,92 respektive 6,53 procent.

Vad gäller den geografiska fördelningen var den största exponeringen mot USA med 37,3 procent av allokerat kapital, följt av Norden och Asien med 34,3, respektive 20,0 procent.

eSports Fund, %januari, 2024
Fond MM, förändring i procent-2,7
Index MM, förändring i procent3,5

Alex Kennegård
Nyhetsbyrån Finwire

Läsaren av innehållet kan anta att Finwire har erhållit eller kommer att erhålla betalning för utförandet av finansiella företagstjänster från bolaget. Ersättningen är på förhand avtalad och är inte beroende av innehållet.

eSports Fund
consumergoods fundtech gaming mutualfunds