2024-03-14 16:08:35

Finwire Funds

Augmented Reality Fund ökade 2,3 procent i februari - amerikanska teknikjättar agerade draglok

Fonden Augmented Reality Fund A steg 2,3 procent i februari, vilket var sämre än fondens jämförelseindex som steg 4,0 procent. Sedan årsskiftet har fonden avkastat 4,1 procent och är därmed sämre än index som har ökat 7,6 procent. Det framgår av en månadsrapport skriven av fondens förvaltare Magnus Nicklasson.

Inledningsvis skriver förvaltaren att fokus under februari har legat på bolagens rapporter, tillsammans med förväntningarna på när de första räntesänkningarna kommer. Även den starka börsutvecklingen i USA, driven av teknikjättarna, lyfts fram. Förvaltaren beskriver indexen och Magnificent Seven som dyra värderingsmässigt.

"Jag menar att det kan finnas en anledning att fundera över sin allokering. Värderingsskillnaden mellan de största bolagen och de mindre tillväxtbolagen är historisk. Faktum är att de mindre tillväxtbolagen är undervärderade samtidigt som att vinsterna förväntas öka mer jämfört med de största bolagen framåt."

Förvaltaren tillägger att om man bortser från de amerikanska teknikjättarna så har det varit en sidledes utveckling på marknaden den senaste tiden, men att rallyt kan komma att sprida sig även till mindre bolag när räntorna börjar falla framöver.

Även för fonden dominerade de stora teknikbolagen uppgången, där Nvidia, Meta och AMD samtliga bidrog positivt.

"Dessa bolag levererade bra rapporter och exempelvis Meta kan härleda hela månadens uppgång till dagen efter då deras rapport släpptes den 2 februari", skriver förvaltaren och tillägger att man löpande kommer ta hem vinster och öka exponeringen mot lite mindre bolag.

Andra innehav som bidrog positivt efter starka rapporter var Coherent, Trimble och Qualcomm. I den negativa vågskålen fanns Ams AG, vars aktie dök efter informationen om att Apple ställt in en stort samarbetsprojekt med bolaget. Förvaltaren pekar på risken för hårdvarubolag att vara beroende av ett fåtal kunder och kommer bevaka utvecklingen framöver.

Vid månadsskiftet var Qualcomm, Coherent och Autodesk fondens tre största innehav med portföljvikter om 6,93, 6,03 respektive 5,25 procent.

Gällande den geografiska fördelningen var den största exponeringen mot USA, med 69,6 procent av allokerat kapital, följt av Europa med 13,1 procent.

Augmented Reality Fund A, %februari, 2024
Fond MM, förändring i procent2,3
Index MM, förändring i procent4,0
Fond i år, förändring i procent4,1
Index i år, förändring i procent7,6

Alex Kennegård
Nyhetsbyrån Finwire

Läsaren av innehållet kan anta att Finwire har erhållit eller kommer att erhålla betalning för utförandet av finansiella företagstjänster från bolaget. Ersättningen är på förhand avtalad och är inte beroende av innehållet.

Augmented Reality Fund A
fundtech mutualfunds