2024-03-14 16:17:44

Finwire Funds

eSports Fund var oförändrad under februari - MGI och Gravity bidrog positivt

Fonden eSports Fund var oförändrad under februari, vilket var sämre än fondens jämförelseindex som steg 4,0 procent. Sedan årsskiftet har fonden minskat 2,8 procent och är därmed sämre än index som har ökat 7,6 procent. Det framgår av en månadsrapport från fondens förvaltare Magnus Nicklasson.

Inledningsvis skriver förvaltaren att fokus under februari har legat på bolagens rapporter, tillsammans med förväntningarna på när de första räntesänkningarna kommer. Även den starka börsutvecklingen i USA, driven av teknikjättarna, lyfts fram. Förvaltaren beskriver indexen och Magnificent Seven som dyra värderingsmässigt.

"Jag menar att det kan finnas en anledning att fundera över sin allokering. Värderingsskillnaden mellan de största bolagen och de mindre tillväxtbolagen är historisk. Faktum är att de mindre tillväxtbolagen är undervärderade samtidigt som att vinsterna förväntas öka mer jämfört med de största bolagen framåt."

Förvaltaren tillägger att om man bortser från de amerikanska teknikjättarna så har det varit en sidledes utveckling på marknaden den senaste tiden.

För fondens del har innehav som Gravity fortsatt stiga under månaden. Enligt förvaltaren fortsätter spelutvecklarens kärnprodukt Ragnarok generera bra med intäkter och under året kommer bolaget lansera spelet på nya marknader.

Även innehavet i Media and Games Invest, MGI, bidrog positivt efter en stark rapport där bolaget visade på ett ökat resultat och omsättning för det fjärde kvartalet. Mest negativt bidrog istället Take Two Interactive efter att ha presenterat en blandad kvartalsrapport där helårsprognosen skrevs ner.

Avslutningsvis lyfter förvaltaren att en ny EU-lag har antagits för att minska dominansen av teknikjättar. Bland annat kommer företag inte behöva lansera sina appar på App Store längre, utan kommer kunna sälja dem direkt till kunderna. Därmed behöver man inte dela en stor del av vinsten med Apple.

Electronic Arts, Take Two Interactive och Capcom var fondens tre största innehav vid månadsskiftet med portföljvikter om 8,19, 7,19 respektive 6,10 procent.

Vad gäller den geografiska fördelningen var den största exponeringen mot USA med 37,1 procent av allokerat kapital, följt av Norden och Asien med 31,6, respektive 20,8 procent.

eSports Fund, %februari, 2024
Fond MM, förändring i procent0,0
Index MM, förändring i procent4,0
Fond i år, förändring i procent-2,8
Index i år, förändring i procent7,6

Alex Kennegård
Nyhetsbyrån Finwire

Läsaren av innehållet kan anta att Finwire har erhållit eller kommer att erhålla betalning för utförandet av finansiella företagstjänster från bolaget. Ersättningen är på förhand avtalad och är inte beroende av innehållet.

eSports Fund
consumergoods fundtech gaming mutualfunds