2024-05-22 13:55:32

Finwire Funds

eSports Fund ökade 1,0 procent i april - stark månad för Tobii

Fonden eSports Fund steg med 1,0 procent i april, vilket var bättre än fondens jämförelseindex som sjönk med 0,5 procent. Sedan årsskiftet har fonden ökat med 2,6 procent, medan index har ökat med 13,6 procent. Det framgår av en månadsrapport från fondens förvaltare Magnus Nicklasson.

Förvaltaren inleder med att notera att Sverige nyligen genomfört sin första räntesänkning, vilket var i linje med förväntningarna. Inflationshotet bedöms vara i stort sett över och ytterligare räntesänkningar förväntas framöver. Den amerikanska ekonomin har varit stark, vilket har resulterat i en mer ihärdig inflation. Marknaden förutspår nu en första räntesänkning i USA i september.

Det svenska eye-tracking-bolaget Tobii hade en stark månad med en uppgång på 32,1 procent. Innehavet står för 2,43 procent av fonden och har haft en tuff period med negativ kursutveckling. En nyligen genomförd emission, som övertecknades och tillförde bolaget cirka 300 miljoner kronor, menar förvaltaren ger bolaget chansen för en ny start och för att nå målet om lönsamhet.

Fragbite, som står bakom Nordens största eSports-plattform, hade en kraftigt negativ utveckling med en nedgång på 46,9 procent. Bolaget hade en kassa vid årsskiftet på endast 25 miljoner kronor, vilket skapar nervositet kring aktiekursen då det finns en stor sannolikhet för att nytt kapital kommer behövas. Innehavet utgör 0,52 procent av fonden.

Förvaltaren noterar att mobilspel är det snabbast växande och mest lönsamma området inom gaming. Microsoft planerar att lansera en egen Xbox-spelbutik för mobiler, som kommer att erbjuda spel som Minecraft och Candy Crush. Denna butik kommer att vara webb-baserad för att undvika beroende av Apple och Google.

De största innehaven i fonden vid månadsskiftet var Electronic Arts, Take Two Interactive och Embracer med portföljvikter om 7,59, 7,12 respektive 6,31 procent.

eSports Fund, %April 2024
Fond MM, förändring i procent1,0
Index MM, förändring i procent-0,5
Fond i år, förändring i procent2,6
Index i år, förändring i procent13,6

Max Olsson
Nyhetsbyrån Finwire

Läsaren av innehållet kan anta att Finwire har erhållit eller kommer att erhålla betalning för utförandet av finansiella företagstjänster från bolaget. Ersättningen är på förhand avtalad och är inte beroende av innehållet.

eSports Fund
consumergoods fundtech gaming mutualfunds