2024-05-23 13:20:00

Finwire Funds

Augmented Reality Fund sjönk 2,8 procent i april - oro kring Autodesk och Apple Vision Pro

Fonden Augmented Reality Fund sjönk med 2,8 procent i april, vilket var sämre än fondens jämförelseindex som sjönk med 0,5 procent. Sedan årsskiftet har fonden ökat med 4,2 procent, medan index har ökat med 13,6 procent. Det framgår av en månadsrapport från fondens förvaltare Magnus Nicklasson.

Förvaltaren inleder med att notera att Sverige nyligen genomfört sin första räntesänkning, vilket var i linje med förväntningarna. Inflationshotet bedöms vara i stort sett över och ytterligare räntesänkningar förväntas framöver. Den amerikanska ekonomin har varit stark, vilket har resulterat i en mer ihärdig inflation. Marknaden förutspår nu en första räntesänkning i USA i september.

April var en månad med många starka rapporter, särskilt från de största tech-bolagen. De så kallade "Magnificent 7" utgör över 50 procent av Nasdaq 100-indexet och har överpresterat betydligt jämfört med övriga aktier i indexen. Förvaltaren tror att denna positiva avkastning kan sprida sig till mindre bolag när räntesänkningar från FED blir mer sannolika.

Det svenska eye-tracking-bolaget Tobii hade en stark månad med en uppgång på 32,1 procent. Innehavet står för 1,45 procent av fonden och har haft en tuff period med negativ kursutveckling. En nyligen genomförd emission, som övertecknades och tillförde bolaget cirka 300 miljoner kronor, ger nu chansen för en ny start och för att nå målet om lönsamhet.

Autodesk, ett amerikanskt mjukvarubolag inom 3D-grafik och AR, var det innehav som presterade sämst i fonden med en nedgång på 18,0 procent. Försenad årsrapportering på grund av en intern utredning skapade oro på kort sikt.

Apple hade planerat att sälja cirka 500 000 enheter av Vision Pro i år, men hittills har endast 200 000 till 300 000 enheter levererats. Kritiker förutspår misslyckande, men förvaltaren tror att Vision Pro kommer att lyckas på sikt, likt tidigare Apple-produkter.

Augmented Reality Fund A, %April, 2024
Fond MM, förändring i procent-2,8
Index MM, förändring i procent-0,5
Fond i år, förändring i procent4,2
Index i år, förändring i procent13,6

Max Olsson
Nyhetsbyrån Finwire

Läsaren av innehållet kan anta att Finwire har erhållit eller kommer att erhålla betalning för utförandet av finansiella företagstjänster från bolaget. Ersättningen är på förhand avtalad och är inte beroende av innehållet.

Augmented Reality Fund A
fundtech mutualfunds