2018-11-06 10:25:02

Finwire News

Penser gör strategisk omallokering från ett hedgefondinnehav till aktier, investerar i norska börsen

Erik Penser är övertygade om att aktienedgången i oktober i huvudsak är ett resultat av mellanårsvalet i USA och inte är en global riskaversion. Penser spår också en stabilitet på marknaden efter valet och hänvisar till att börsen historiskt brukar avsluta dessa valår starkt, enligt ett veckobrev.

"Att vi inte tror att nedgången är ett resultat av en global riskaversion baseras på att nedgången är mycket koncentrerad till aktier. Andra tillgångsklasser inte riktigt följt med, som de gjorde under finanskrisen, Greklandskrisen och så vidare", skriver Penser i brevet och fortsätter:

"Vi vet också att marknaden inte heller har köpt en bestående volatilitet. Nedgången är alltså en korrektion, om än en stor och kraftig sådan, och det innebär att vi letat efter rätt exponering för en rekyl. Läget skulle vara annorlunda om vi såg att börsen prisade in en vinstutveckling som skulle kunna stämma överens med givna prognoser och den underliggande makroekonomiska situationen."

Sett till de senaste valundersökningarna ser det ut som att demokraterna vinner representanthuset medan republikanerna behåller makten i senaten.

Penser har under perioden gjort en strategisk omallokering från ett hedgefondinnehav till aktier och har spanat in en särskild marknad.

"Gällande rekylen vill vi exponera oss mot en strategi som hållit emot bra under den senaste månadens turbulens. Därför investerar vi i den norska börsen. Globalt är Norges börs en av endast tre börser som hållit emot."

Anna Sundström
anna.sundstrom@finwire.se, 0733-988 404
Nyhetsbyrån Finwire

Kategorier: analytics stocks