2019-08-07 16:35:21

Finwire News

Amerikanska råoljelager steg med 2,4 miljoner fat under förra veckan, väntat -2,5

USAs lager av råolja, exklusive strategiska lager, steg med 2,4 miljoner fat under förra veckan. Marknaden hade räknat med en minskning på 2,5 miljoner fat. Föregående veckas utfall var -8,5.

Amerikanska bensinlager steg med 4,4 miljoner fat under förra veckan. Marknaden hade räknat med en minskning på 1,2 miljoner fat. Föregående veckas utfall var -1,8.

USAs lager av destillerad olja steg med 1,5 miljoner fat under förra veckan. Marknaden hade räknat med en ökning på 0,2 miljoner fat. Föregående veckas utfall var -0,9.

Statistiken presenteras av US Department of Energy, DOE.

USAv31Konsensusv30
DOE råoljelager, förändring2,4-2,5-8,5
DOE bensinlager, förändring4,4-1,2-1,8
DOE destillerat oljelager, förändring1,50,2-0,9


Konsensusdata från Bloomberg

Carl Becht
carl.becht@finwire.se
Nyhetsbyrån Finwire

Bolag: USA
Kategorier: commodities oil