2019-08-13 08:26:34

Finwire News

Paradox ökar omsättning och vinst rejält i andra kvartalet (uppdatering)

Gamingbolaget Paradox redovisar ökande omsättning under andra kvartalet jämfört med samma period året innan. Bolaget rapporterar en kraftigt ökad vinst.

Omsättningen uppgick till rekordhöga 387,2 miljoner kronor (298,9), en ökning med 30 procent mot föregående år. Intäkterna är hänförliga framför allt till Cities: Skylines, Hearts of Iron IV, Imperator: Rome, Stellaris och Surviving Mars.

Rörelseresultatet blev 154,2 miljoner kronor (99,4), med en rörelsemarginal på 39,8 procent (33,3).

Resultatet före skatt var 154,0 miljoner kronor (99,5).

Resultatet efter skatt blev 120,3 miljoner kronor (77,9), en ökning med 54 procent mot föregående år.

Resultat per aktie hamnade på 1,14 kronor (0,74), vilket innebär en ökning med 54 procent mot föregående år.

Kassaflödet från löpande verksamhet uppgick till 232,7 miljoner kronor (182,3).

"Vi finansierar hela vår tillväxt med kassaflödet från vår löpande verksamhet. En hög lönsamhet är grunden för ett starkt kassaflöde och därmed en viktig förutsättning för att vi ska kunna investera för framtiden. Såväl utvecklingen som marknadsföringen av våra spel startar lång tid innan spelen släpps och stora delar av dessa utgifter kostnadsför vi omgående. Det medför att vi tar kostnader för våra spel lång tid innan spelen börjar generera intäkter, vilket även har varit fallet under årets andra kvartal för till exempel spelen Vampire: the Masquerade - Bloodlines 2, Age of Wonders: Planetfall och Empire of Sin. Periodens lönsamhet hålls således tillbaka ju mer vi satsar på framtida spel och så kommer det fortsätta att vara så länge vi kontinuerligt ökar våra investeringar", konstaterar vd Ebba Ljungerud.

Paradox-chefen uppger också att bolaget under kvartalet spenderade mer på spelutveckling och marknadsföring av spel än något tidigare kvartal.

Paradox, MkrQ2-2019Q2-2018Förändring
Nettoomsättning387,2298,929,5%
Rörelseresultat154,299,455,1%
Rörelsemarginal39,8%33,3%
Resultat före skatt154,099,554,8%
Nettoresultat120,377,954,4%
Resultat per aktie, kronor1,140,7454,1%
Kassaflöde från löpande verksamhet232,7182,327,6%

Stefan Linnér
stefan.linner@finwire.se
Nyhetsbyrån Finwire

Bolag: Paradox
Kategorier: consumergoods gaming interim tech