2019-08-14 07:08:26

Finwire News

THQ Nordic förvärvar två spelstudios samt Goodbye Kansas Game Invest

THQ Nordic förvärvar två spelstudios, Gunfire Games och Milestone, samt Goodbye Kansas Game Invest som har en portfölj med minoritetsinvesteringar i utvecklingsstudior i tidig fas. Det framgår av tre separata pressmeddelanden på onsdagsmorgonen.

Gunfire Games står bakom spelserierna Darksiders, Chronos och From Other Suns och är en långsiktig utvecklingspartner till THQ Nordic. Köpeskillingen hålls hemlig men THQ Nordic förväntas få igen investeringen inom loppet av 3-4 år.

Milestone är en utvecklare och förläggare av racingspel och står bakom speltitlar så som MotoGP, MXGP, RIDE och Monster Energy Supercross. Prislappen är 44,9 miljoner euro på en kassa- och skuldfri basis, plus en tilläggsköpeskilling baserat på framtida lönsamhetsmål.

THQ Nordic bedömer att Milestone kommer nå nettointäkter på 27,5-32,25 miljoner euro, ebitda om 15,5-18 miljoner euro samt ett rörelseresultat om 10,75-12,5 miljoner euro under räkenskapsåret som avslutas i juni 2020.

Det tredje förvärvet är Goodbye Kansas Game Invest, GKGI, som THQ Nordic betalar 42,4 miljoner kronor för på en kassa- och skuldfri basis. Köpeskillingen beskrivs ligga väl under det kapital som GKGI investerat i plattformen och sina portföljbolag.

"Goodbye Kansas Game Invest leds av ett skickligt team med starka kunskaper och erfarenheter av att utveckla växande spelföretag. Förutom fortsatt support till den befintliga portföljen, innebär transaktionen en god plattform för strategiska investeringar i bolag under ett tidigt skede och i etablerade team som startar sina egna utvecklingsstudior.", säger THQ Nordics vd Lars Wingefors.

Köpet av GKGI inkluderar förutom minoritetsinvesteringar i fem utvecklingsstudior även royaltyrättigheterna till THQ Nordics kommande spel Biomutant.

Stefan Linnér
stefan.linner@finwire.se
Nyhetsbyrån Finwire

Bolag: Embracer
Kategorier: consumergoods gaming ma tech