2019-08-15 06:34:19

Finwire News

ICA siktar på att bolagets vägtransporter är fossilfria senast 2030

Detaljhandelsbolaget ICA siktar på att alla vägtransporter inom koncernens svenska bolag ska vara fossilfria senast 2030. I storstadsregioner i Sverige ska det ske redan 2025 enligt bolagets nya bränslestrategi. Det framgår av ett pressmeddelande.

Som exempel nämns att ICA kommer titta närmare på eldrivna fordon.

- Utvecklingen inom förnybara bränslen går framåt, men den behöver påskyndas om vi ska ha möjlighet att vara fossilfria till 2030. Det finns en hel del utmaningar kring denna omställning där teknik inom fordonsutveckling, tillgänglighet och infrastruktur för fossilfria bränslen, prisbild på fordon och bränslen, samt osäkerheter kring politiska beslut är några av de viktigaste, säger vd Per Strömberg.

ICA ska accelerera investeringar i ny teknik och fossilfria bränslen samt utvärdera hur initiativ för att öka nationell produktion av biobränslen kan stöttas.

Stefan Linnér
stefan.linner@finwire.se
Nyhetsbyrån Finwire

Bolag: ICA
Kategorier: commercialservices consumergoods energy foods retail sustainability transports