2019-08-15 07:10:02

Finwire News

Fingerprint Cards vänder till vinst i andra kvartalet (uppdatering)

Fingerprint Cards redovisar minskande omsättning under andra kvartalet jämfört med samma period året innan. Samtidigt vänder bolaget till vinst.

Omsättningen uppgick till 381,8 miljoner kronor (389,9), en minskning med 2 procent mot föregående år.

"Fingerprints leveransvolymer ökade under kvartalet, och jag bedömer att vår
marknadsposition inom kapacitiva sensorer för smartphones har stärkts, med en
marknadsandel som för tillfället ligger något högre än siffran för helåret 2018. Denna
positiva trend avspeglas i det faktum att vi ökade vår omsättning med 11 procent (10
procent i konstant valuta) jämfört med det första kvartalet 2019. På grund av att det
genomsnittliga försäljningspriset (ASP) är lägre än förra året minskade dock
omsättningen med två procent (12 procent i konstant valuta) jämfört med
motsvarande period föregående år", konstaterar vd Christian Fredrikson.

Bruttomarginalen uppgick till 22 procent (-63).

Rörelseresultatet blev 6,2 miljoner kronor (-578,2), med en rörelsemarginal på 1,6 procent.

Resultatet före skatt var 2,3 miljoner kronor (-587,9).

Resultatet efter skatt blev 2,7 miljoner kronor (-467,9).

Resultat per aktie hamnade på 0,01 kronor (-1,49).

Kassaflödet från löpande verksamhet uppgick till 179,6 miljoner kronor (302).

Nettokassan ökade till 486 miljoner kronor (440).

"Introduktionen av in-displaysensorer har gjort att biometriska lösningar för smartphones
återigen är en växande marknad. Faktum är att in-display under 2019 kommer att stå för den värdemässigt största delen av marknaden för fingeravtryckssensorer för smartphones. Att ta en position på denna marknad är därför en prioritering för Fingerprints. Vi lanserade i februari vår första in-displaysensor, FPC1610, med målet att etablera oss i detta segment under 2019 för att därefter ta en betydande del av marknaden", uppger Christian Fredrikson i sitt vd-ord.


Fingerprint Cards, MkrQ2-2019Q2-2018Förändring
Nettoomsättning381,8389,9-2,1%
Rörelseresultat6,2-578,2
Rörelsemarginal1,6%
Resultat före skatt2,3-587,9
Nettoresultat2,7-467,9
Resultat per aktie, kronor0,01-1,49
Kassaflöde från löpande verksamhet179,6302-40,5%

Stefan Linnér
stefan.linner@finwire.se
Nyhetsbyrån Finwire

Bolag: Fingerprint Cards
Kategorier: biometrics interim tech