2019-08-15 08:45:10

Finwire News

Bimobject ökar omsättning men även förlusten i andra kvartalet, sänker tillväxtmål för 2019

Bimobject redovisar ökande omsättning under andra kvartalet jämfört med samma period året innan. Samtidigt ökar förlusten rejält och bolaget sänker sitt tillväxtmål för 2019.

Omsättningen uppgick till 34,4 miljoner kronor (25,9), en ökning med 33 procent mot föregående år.

Rörelseresultatet blev -34,5 miljoner kronor (-14,8).

Resultatet före skatt var -34,2 miljoner kronor (-15,2).

Resultatet efter skatt blev -34,3 miljoner kronor (-15,2).

Resultat per aktie hamnade på -0,29 kronor (-0,29).

Ackumulerat antal användare ökade och uppgick till cirka 1 542 000, ackumulerat antal nedladdningar uppgick till 42,1 miljoner och antalet tillverkare uppgick till 1 553.

"Svag utveckling under andra kvartalet och utmaningar i Nordamerika gör tillväxtmålet 2019 svårt att nå och vi har därför justerat ned det till: Faktureringen ska öka med åtminstone 20 procent 2019. Vi förväntar oss att nå åtminstone ackumulerade 1,7 miljoner användare, reviderat upp från 1,5 miljoner", skriver vd Kim Mortensen.

Det tidigare målet var att öka fakturerad försäljning med 30 procent i år.

Bimobject, MkrQ2-2019Q2-2018Förändring
Nettoomsättning34,425,932,8%
Rörelseresultat-34,5-14,8
Resultat före skatt-34,2-15,2
Nettoresultat-34,3-15,2
Resultat per aktie, kronor-0,29-0,29

Stefan Linnér
stefan.linner@finwire.se
Nyhetsbyrån Finwire

Bolag: Bimobject
Kategorier: interim tech