2019-08-15 09:05:15

Finwire News

Brittiska konkurrensmyndigheter vill att Tobii säljer Smartbox

Den brittiska konkurrensmyndigheten CMA begär att eyetrackingbolaget Tobii säljer av sitt dotterbolag Smartbox Assistive Technology.

Det svenska bolaget uppger nu i en kommentar att man kommer att specialstudera CMA:s rapport och parallellt påbörja en avyttringsprocess. CMA motiverar sitt beslut med att fusionen med Smartbox kan påverka konkurrensen i Storbritannien negativt.

"Vi kan bara beklaga CMA:s beslut. Vi är övertygade om att sammanslagningen skulle gett positiva effekter för alla de som behöver kommunikationshjälpmedel. Emellertid var detta ett relativt litet förvärv och syftade primärt till att komplettera vårt mjukvaruerbjudande. En avyttring kommer därför bara ha en begränsad påverkan på vår strategi. De långsiktiga finansiella målen för såväl Tobii Dynavox som Tobii som helhet kvarstår", säger Henrik Eskilsson, vd för Tobii, i en kommentar.

Tobii köpte Smartbox Assistive Technology i oktober 2018. Processen med de brittiska konkurrensmyndigheterna har pågått ganska länge och det svenska bolaget har tidigare kritiserat invändningar från myndigheterna.

Smartbox Assistive Technology omsatte under 2017 9,3 miljoner pund. Tobii betalade 11 miljoner pund kontant för verksamheten.

newsroom@finwire.se
Nyhetsbyrån Finwire

Bolag: Tobii
Kategorier: ma tech