2019-08-15 12:22:34

Finwire News

Holmen minskade rörelseresultatet som väntat i andra kvartalet (uppdatering)

(Mer information i hela nyheten)

Skogsindustribolaget Holmen redovisar en omsättning och ett rörelseresultat i linje med förväntat under andra kvartalet. Jämfört med föregående år sjönk vinsten.

Omsättningen uppgick till 4 361 miljoner kronor (4 164), att jämföra med Factset analytikerkonsensus som låg på 4 369.

Rörelseresultatet blev 574 miljoner kronor (618), väntat rörelseresultat var 582. Rörelsemarginalen var 13,2 procent (14,8). Holmen skriver att högre priser för papper påverkade resultatet positivt medan stigande vedkostnader och underhållsstopp inom kartong påverkade negativt.

I resultatet ingår 80 miljoner kronor från försäljning av tillstånd att uppföra en vindkraftpark på Holmens mark. Föregående år ingick +70 miljoner kronor från försäljning av skogsfastighet.

Resultatet före skatt var 565 miljoner kronor (614), analytikerkonsensus 562.

Resultatet efter skatt blev 451 miljoner kronor (759), analytikerkonsensus 443.

Resultat per aktie hamnade på 2,7 kronor (4,5).

"Efterfrågan på skogsråvaran är fortsatt god driven av betydande utbyggnad av produktionskapacitet i Norden. I södra Sverige har timmerpriserna sjunkit till följd av högt utbud från tvingande skörd på grund av granbarkborreangrepp. Resultatet från skogen var stabilt, 298 Mkr. Med anledning av de större skogstransaktioner som gjorts under året kommer vi under hösten se över antagandena i vår värdering av skog enligt redovisningsprincipen IAS41", skriver Holmens vd Henrik Sjölund.

"Som en följd av tidigare kapacitetsminskningar genomfördes prishöjningar på papper vid årsskiftet. Sedan dess har efterfrågan sjunkit och marknadsbalansen försämrats. Trots vissa produktionsbegränsningar var kvartalets resultat på en bra nivå, 133 Mkr. Även under svårare marknadsförhållanden ser vi goda möjligheter att utveckla vår pappersaffär mot nischer inom böcker, magasin och reklam", uppger han vidare.

Styrelsen i Holmen har tagit beslut om återköp av egna aktier.

Holmen, MkrQ2-2019KonsensusFörändring mot konsensusQ2-2018
Nettoomsättning4 3614 369-0,2%4 164
Rörelseresultat574582-1,4%618
Rörelsemarginal13,2%13,3%14,8%
Resultat före skatt5655620,5%614
Nettoresultat4514431,8%759
Resultat per aktie, kronor2,74,5
Konsensusdata från Factset

Stefan Linnér
stefan.linner@finwire.se
Nyhetsbyrån Finwire

Bolag: Holmen
Kategorier: commodities forestrypaper interim