2019-08-16 07:37:21

Finwire News

Björn Borg vänder till minusresultat, planenligt ökat kostnaderna (uppdatering)

Varumärkesbolaget Björn Borg redovisar ökande omsättning under andra kvartalet jämfört med samma period året innan. Bolaget rapporterar däremot en förlust mot föregående periods vinst.

Omsättningen uppgick till 141,7 miljoner kronor (140,3), en ökning med 1 procent mot föregående år. Exkluderat för valutaeffekter minskar omsättningen med 2,2 procent.

Den egna e-handeln växte med 8 procent. Inräknat för e-tailers var e-handelsomsättningen upp 3,5 procent.

Bruttovinstmarginalen var 55,4 procent (59,9), men "...rensat från valutaeffekter, där kronan försvagats både mot EUR och USD, hade marginalen varit 57,9 procent", säger vd Henrik Bunge.

Rörelseresultatet blev -1,7 miljoner kronor (2,9).

"Vi ökar planenligt våra kostnader i kvartalet med 2,2 MSEK. Denna ökning är hänförlig till personalförstärkning inom affärsutveckling och IT. Något högre intäkter, men med
lägre bruttovinstmarginal och ökade kostnader gör att vi minskar vårt rörelseresultat", konstaterar Björn Borg-chefen.

Resultatet före skatt var -2,8 miljoner kronor (3,2).

Resultatet efter skatt blev -2,3 miljoner kronor (1,5).

Resultat per aktie hamnade på -0,09 kronor (0,06).

"Andra kvartalet är historiskt sett vårt svagaste kvartal resultatmässigt och i år möter vi dessutom positiva valutaeffekter jämfört med förra året. Min ambition är alltid att alla kvartal skall vara bättre än föregående års kvartal, så är inte fallet med andra kvartalet 2019. Vi kan bättre!", avslutar Henrik Bunge sitt vd-ord.

Björn Borg, MkrQ2-2019Q2-2018Förändring
Nettoomsättning141,7140,31,0%
Rörelseresultat-1,72,9
Rörelsemarginal2,1%
Resultat före skatt-2,83,2
Nettoresultat-2,31,5
Resultat per aktie, kronor-0,090,06

Stefan Linnér
stefan.linner@finwire.se
Nyhetsbyrån Finwire

Bolag: Björn Borg
Kategorier: consumergoods interim retail