2019-08-16 07:53:47

Finwire News

Volati ökar omsättning och resultat under andra kvartalet (uppdatering)

Industrigruppen Volati redovisar ökande omsättning och högre ebitda-resultat under andra kvartalet jämfört med samma period året innan.

Omsättningen uppgick till 1 776 miljoner kronor (1 428), en ökning med 24 procent mot föregående år.

Ebitda-resultat blev 229 miljoner kronor (114), med en ebitda-marginal på 12,9 procent (8,0).

Ebita-resultat blev 129 miljoner kronor (86), med en ebita-marginal på 7,3 procent (6,0). Organisk ebita-tillväxt var 3 procent.

Affärsområde Handel ökade ebita-resultatet med 10 procent, Industri ökade med 59 procent (påverkat av förvärvet av S:t Eriks) och Konsument hade en tillväxt på 11 procent. För Akademibokhandeln förbättrades ebitda med 8 miljoner kronor.

Rörelseresultatet för Volati blev 115 miljoner kronor (70), med en rörelsemarginal på 6,5 procent (4,9).

Resultatet före skatt var 91 miljoner kronor (55).

Resultatet efter skatt blev 60 miljoner kronor (61), en minskning med 2 procent mot föregående år.

Resultat per aktie hamnade på 0,52 kronor (0,54), vilket innebär en minskning med 4 procent mot föregående år.

"Vi utvärderar löpande ett stort antal potentiella förvärvskandidater, framförallt med inriktning på värdeskapande tilläggsförvärv till våra befintliga affärsenheter. Vi kan dock konstatera att prisförväntningarna vid försäljning är höga för närvarande. Det har gjort att vi
avstått från att gå vidare i ett antal förvärvsprocesser", uppger vd Mårten Andersson.

Volati, MkrQ2-2019Q2-2018Förändring
Nettoomsättning1 7761 42824,4%
EBITDA229114100,9%
EBITDA-marginal12,9%8,0%
EBITA1298650,0%
EBITA-marginal7,3%6,0%
Rörelseresultat1157064,3%
Rörelsemarginal6,5%4,9%
Resultat före skatt915565,5%
Nettoresultat6061-1,6%
Resultat per aktie, kronor0,520,54-3,7%

Stefan Linnér
stefan.linner@finwire.se
Nyhetsbyrån Finwire

Bolag: Volati
Kategorier: industrials interim