2019-08-16 08:08:41

Finwire News

Humana minskade rörelseresultatet mer än väntat i andra kvartalet (Uppdaterad)

(Lägger till mer information i hela texten)

Omsorgsbolaget Humana redovisar en omsättning i linje med förväntningarna under andra kvartalet. Rörelseresultatet var lägre än väntat. Jämfört med föregående år sjönk vinsten.

"Våra intäkter växer i linje med vårt finansiella mål men resultatmässigt var kvartalet svagt, huvudsakligen förklaras det av kostnader för våra olika tillväxtinitiativ", kommenterar vd Rasmus Nerman i rapporten.

Omsättningen uppgick till 1 918 miljoner kronor (1 696), att jämföra med Factset analytikerkonsensus som låg på 1 886.

Rörelseresultatet blev 45 miljoner kronor (78), väntat rörelseresultat var 78. Rörelsemarginalen var 2,3 procent (4,6). Exklusive förvärvsrelaterade kostnader och intäkter samt integrationskostnader uppgick rörelseresultatet till 65 miljoner kronor (74), en minskning med 12 procent.

Resultatet före skatt var 5 miljoner kronor (61).

Resultatet efter skatt blev -2 miljoner kronor (47), analytikerkonsensus 28.

Resultat per aktie hamnade på -0,04 kronor (0,88).

Humanas intäktsökning drevs främst av förvärv enligt bolaget.

"Vi gläds åt utvecklingen inom Personlig Assistans, Äldreomsorg, den norska verksamheten och Arjessa i Finland och att åtgärderna inom Individ & Familj börjar ge effekt, men det överskuggas av en svag utveckling i det nyförvärvade Coronaria Hoiva och belastningen av förvärvs- och tillväxtrelaterade engångskostnader som gör kvartalsresultatet svagt", skriver vd i rapporten.


Humana, MkrQ2-2019KonsensusFörändring mot konsensusQ2-2018
Nettoomsättning1 9181 8861,7%1 696
Rörelseresultat4578-42,3%78
Rörelsemarginal2,3%4,1%4,6%
Resultat före skatt561
Nettoresultat-22847
Resultat per aktie, kronor-0,040,88
Konsensusdata från Factset

Anna Sundström
anna.sundstrom@finwire.se, 0733-988 404
Nyhetsbyrån Finwire

Bolag: Humana
Kategorier: healthcare healthservices interim