2019-08-16 08:09:44

Finwire News

Precise Biometrics ökar förlusten i andra kvartalet (uppdatering)

Precise Biometrics redovisar minskande omsättning och en ökad förlust under andra kvartalet jämfört med samma period året innan.

Omsättningen uppgick till 13,4 miljoner kronor (18,7), en minskning med 28 procent mot föregående år.

Rörelseresultatet blev -7,3 miljoner kronor (-3,3).

Resultatet efter skatt blev -7,6 miljoner kronor (-4,1).

Resultat per aktie hamnade på -0,02 kronor (-0,01).

Kassaflödet från löpande verksamhet uppgick till -1,1 miljoner kronor (-8,6).

"Vi fortsätter på vår förändringsresa i enlighet med den strategi som presenterades under
hösten 2018 där vi uppnått viktiga framsteg inom våra tre affärsområden; digital identitet, smarta kort och mobila enheter. Kostnadsbesparingarna till följd av omorganisationen 2018 har under kvartalet resulterat i en kontrollerad kostnadsbas, samtidigt som vi fortsätter att successivt öka investeringstakten inom affärsområdet digital identitet", uppger vd Stefan K Persson.

Nyligen aviserade bolaget att dess mjukvara implementerats i en serie mobiler genom licensavtalet med Egis Technology. Det förväntas generera cirka 10 miljoner kronor i omsättning under andra halvåret.

"Ordern är ett styrkebesked, men vi ser fortsatt 2019 som ett utmanande år ur ett finansiellt perspektiv med tanke på volatiliteteten på marknaden för mobila enheter", skriver Precise-chefen.

Inom affärsområdet smarta kort förväntar sig Precise mindre initiala volymer mot slutet av 2019, följt av större volymer under 2020.

Precise Biometrics, MkrQ2-2019Q2-2018Förändring
Nettoomsättning13,418,7-28,3%
Rörelseresultat-7,3-3,3
Nettoresultat-7,6-4,1
Resultat per aktie, kronor-0,02-0,01
Kassaflöde från löpande verksamhet-1,1-8,6

Stefan Linnér
stefan.linner@finwire.se
Nyhetsbyrån Finwire

Bolag: Precise Biometrics
Kategorier: biometrics interim tech