2019-08-19 06:01:01

Finwire News

Fortsatt små rörelser i bostadspriserna i juli enligt Valueguard

Det var fortsatt små rörelser i de svenska bostadspriserna under juli, enligt den senaste månadsstatistiken från Valueguard.

Prisindex för privatägda bostäder i Sverige, HOXSWE, var ned 0,3 procent efter att ha sjunkit med 0,5 procent månaden innan. Villaindex sjunker med 0,9 procent i riket medan bostadsrättsindex stiger med 0,8 procent.

I Stockholm går villa- och bostadsrättsindex upp med 0,7 respektive 0,8 procent. I Göteborg är utvecklingen +1,6 respektive +0,5 procent. I Malmö stiger både villa- och bostadsrättsindex med 0,8 procent.

Valueguard har även undersökt prisutvecklingen på bostadsrättsmarknaden under första halvan av augusti i Stockholm och Göteborg. I Göteborg stiger då priserna med 1 procent medan de står still i huvudstaden.

Anton Wilén
anton.wilen@finwire.se, 0765-46 64 41
Nyhetsbyrån Finwire

Bolag: Sverige
Kategorier: macro realestate