2019-08-19 10:09:43

Finwire News

Serneke skjuter fram inflyttningsdatumet för Karlatornet - förhandlar med finansiär

Byggbolaget Serneke har enligt ett pressmeddelande skjutit fram det planerade inflyttningsdatumet för Karlatornet, som ska bli Nordens högsta hus, till andra halvåret 2022. Enligt en första tidplan skulle inflyttningen starta under senare delen av 2021.

Sedan årsskiftet har hela projekt Karlastaden, inklusive Karlatornet, genomgått en genomlysning och omstrukturering, bland annat för att optimera ytor och användning.

"Under våren har Serneke genom ett exklusivitetsavtal inlett en förhandling med en ny partner i projektet för en komplett finansiering av Karlatornet. Dessa processer får till följd att den ursprungliga tidplanen uppdateras och inflyttningen i Karlatornet inleds andra halvåret 2022", uppger bolaget.

Den förhandling som just nu pågår med en internationell aktör i syfte att få in en partner i projektet förväntas bli klar under tredje kvartalet.

Intresset för att bo i Karlatornet har sedan projektet startades enligt bolaget varit "mycket stort" och drygt 80 procent av de 594 lägenheterna är sålda.

Anton Wilén
anton.wilen@finwire.se, 0765-46 64 41
Nyhetsbyrån Finwire

Bolag: Serneke
Kategorier: construction funding industrials realestate