2019-10-03 13:18:54

Finwire News

H&M:s minskade prisnedsättningar ej tack vare lägre kampanjtryck - vd

En ökad fullprisförsäljning bidrog till att H&M ökade lönsamheten i tredje kvartalet. Enligt vd Karl-Johan Persson berodde de minskade prisnedsättningarna dock inte på en lägre kampanjaktivitet från konkurrenterna, utan på förbättringar inom bolaget.

Klädjätten har stigit 6,6 procent på Stockholmsbörsen efter att ha överraskat marknaden med ett bättre resultat än väntat i tredje kvartalet. Bolaget meddelade samtidigt att försäljningen i september var upp 8 procent i lokala valutor.

- Vi gör det bättre än marknaden, vilket är positivt och ett kvitto på att kunderna uppskattar de förbättringar vi gör och de kollektioner vi har tagit fram, säger Karl-Johan Persson till Finwire om försäljningen i september.

På en fråga om hur vädret har påverkat försäljningen säger H&M-chefen att det skiljer sig från marknad till marknad.

- I september på vissa marknader blev det kallt tidigt vilket gynnar försäljningen, men i slutet av månaden har det varit lite varmare. Men sammantaget är det en bra start på hösten, konstaterar han vidare.

Under sommaren, då försäljningen var upp 8 procent i lokala valutor, var det enligt Karl-Johan Persson inget särskilt som stack ut vädermässigt.

Förutom lönsamheten gick även varulagret åt rätt håll under kvartalet, då det valutajusterat minskade med 1 procent.

- Det är en positiv trend och vi tror att den trenden kommer att fortsätta. Det som ligger bakom är dels ett bra jobb av kollegorna med att ta fram kollektioner som kunderna uppskattar, samtidigt som vi har förändrat stora delar inom hela vår varuförsörjningskedja.

Det bokförda varulagret i kronor utgjorde 18,5 procent av omsättningen på rullande tolv månader. Det var en nedgång från 18,9 procent samma period året innan, men samtidigt en bit ifrån målnivån på 12-14 procent.

Karl-Johan Persson säger att det är svårt att ge någon prognos om när målet kommer att uppfyllas på grund av att det är många faktorer som spelar in i utvecklingen.

- Vi tror verkligen att vi kommer att komma dit, men att ge en exakt tidpunkt, det är svårt.

En förklaring till den förbättrade lönsamheten under kvartalet var att fullprisförsäljningen ökade och prisnedsättningarna minskade. Enligt vd:n beror det på förbättringar inom bolaget, snarare än att antalet kampanjer från konkurrenterna har minskat.

- Jag tycker att det är mycket som händer. Det är en marknad som genomgår en stor förändring och jag tror att det kommer att vara stökigt ett tag med mycket pris- och reaaktiviteter så det ligger på en fortsatt hög nivå, säger han.

På senare tid har allt fler tecken på en inbromsning i den globala ekonomin inkommit, och tidigare i veckan tvingades H&M-konkurrenten Forever 21 ansöka om konkursskydd. På en fråga om hur H&M ser på en eventuellt svagare konjunktur framöver svarar vd:n:

- Det är klart att en lågkonjunktur påverkar oss också. Sen kanske vi är mindre känsliga eftersom vi erbjuder väldigt bra priser, men jag tror att alla påverkas i en lågkonjunktur.

Anton Wilén
anton.wilen@finwire.se, 0765-46 64 41
Nyhetsbyrån Finwire

Bolag: H&M
Kategorier: consumergoods ecommerce exclusive fashion finwire retail tech