2019-10-04 07:18:27

Finwire News

MQ minskar omsättning och ökar förlusten under fjärde kvartalet, ingen utdelning ges

MQ redovisar minskande omsättning under fjärde kvartalet jämfört med samma period året innan. Bolaget rapporterar en ökad förlust. Bolaget lämnar utdelningen oförändrad på 0 kronor.

"MQ-koncernen summerar ett kvartal med svag försäljning och lägre resultat. Ett lägre ingående realager har påverkat trafiken och därmed försäljningen negativt men samtidigt gett lägre prisnedsättningar i den totala affären", skriver bolaget i rapporten.

Omsättningen uppgick till 406 miljoner kronor (445), en minskning med 9 procent mot föregående år.

Rörelseresultatet blev -22 miljoner kronor (-8).

Resultatet efter skatt blev -13 miljoner kronor (-3).

Resultat per aktie hamnade på -0,12 kronor (-0,06).

MQ föreslår 0 kronor i utdelning (0).

Kassaflödet från löpande verksamhet uppgick till -22 miljoner kronor (31).

MQ, MkrQ4-2018/2019Q4-2017/2018Förändring
Nettoomsättning406445-8,8%
Rörelseresultat-22-8
Nettoresultat-13-3
Resultat per aktie, kronor-0,12-0,06
Kassaflöde från löpande verksamhet-2231
Utdelning per aktie, kronor00

Anna Sundström
anna.sundstrom@finwire.se, 0733-988 404
Nyhetsbyrån Finwire

Bolag: MQ
Kategorier: consumergoods ecommerce fashion interim retail tech