2019-10-04 08:07:55

Finwire News

Stillfront visar på ökande antal aktiva användare i tredje kvartalet

Stillfront hade i det tredje kvartalet en ökning i både månatliga och dagliga användare. Under perioden ökade antalet månatligt aktiva användare med 30 procent och dagligt aktiva användare med 37 procent jämfört med samma period i fjol.

Det genomsnittliga antalet månadsaktiva användare var 5 342 000 (4 098 000) under kvartalet, medan genomsnittliga antalet dagligen aktiva användare var 1 309 000 (954 000).

I kvartalssiffrorna inkluderas också Kixeye som Stillfront förvärvade i början av juni.

”Siffrorna för det tredje kvartalet är påverkade av säsongseffekter på grund av semestermånaderna juli och augusti. Under perioden i år har vi inte heller lanserat några nya titlar. Trots detta växer vår spelarbas på årsbasis, även om man exkluderar Kixeye, och monetiseringen är fortsatt god”, kommenterar Stillfronts vd Jörgen Larsson.

Reno Santic
Nyhetsbyrån Finwire
https://twitter.com/finwire

Bolag: Stillfront
Kategorier: consumergoods gaming tech