2019-10-04 09:05:51

Finwire News

Savills ser en glödhet transaktionsmarknad för fastigheter i Sverige

Fastighetsrådgivaren Savills ser en glödhet transaktionsmarknad i Sverige. Det framgår av ett pressmeddelande.

Transaktionsvolymen på den svenska fastighetsmarknaden uppgick till 152 miljarder kronor under årets tre första kvartal, vilket innebär att 2019 kan bli den högsta noteringen alternativ näst högsta någonsin. Omsättningen är 37 procent högre än samma period föregående år och de senaste tolv månaderna har fastigheter till ett värde om 202 miljarder kronor omsatts.

Intresset för fastighetsinvesteringar fortsätter att vara mycket högt. De utländska köparna svarade för närmare 40 procent av transaktionsvolymen motsvarande 58 miljarder kronor, vilket ligger i linje med de volymer som noterades åren innan finanskrisen 2008. De svenska investerarna är därmed inne på det tredje året i rad där man är nettosäljare.

Storaffärerna har dominerat årets tre första kvartal och 35 affärer med ett underliggande fastighetsvärde över en miljard kronor har genomförts. Det är tio fler jämfört med helåret 2018 och tre fler än helåret 2016, som var det år då den högsta volymen noterades. Den genomsnittliga affärsvolymen under 2019 uppgår till 400 miljoner kronor, vilket är den högsta noteringen någonsin. Hela två tredjedelar av transaktionsvolymen avser portföljtransaktioner.

"Trots ett avsvalnande konjunkturläge, så är intresset för fastighetsinvesteringar urstarkt. Räntorna har fallit de senaste månaderna och det ter sig alltmer osannolikt att Riksbanken höjer räntan på kort sikt, vilket därmed skapar ett fortsatt gynnsamt läge för fastighetsinvesteringar", säger Peter Wiman, analyschef på Savills.

Hyresbostäder är fortsatt eftertraktade och 2019 kommer bli ett rekordår för investeringar i bostäder då 52 miljarder kronor omsatt under årets första nio månader vilket är endast en miljard mindre än den tidigare högsta årsnoteringen. Värt att notera att allt fler bostadsprojekt säljs innan färdigställande och projekt till ett värde om tio miljarder har omsatts hittills i år.

"Ett ökat intresse har noterats från utländska investerare med låg riskprofil som söker säkra investeringar och söker i en ökad utsträckning nyproducerade hyresbostäder", säger Peter Wiman.

Omsättningen avseende lager-, logistik- och industrifastigheter summerar till strax under 25 miljarder kronor, vilket innebär en rekordnotering för segmentet under 2019 då tidigare rekordnivå om 24 miljarder kronor redan passerats. För renodlade logistikfastigheter uppgår omsättningen till strax över 13 miljarder kronor, vilket även det är en ny rekordnivå.

"Intresset för kontors- och logistikfastigheter är fortsatt urstarkt. Intressant nog har vi de senaste månaderna sett ett ökat intresse för handelsfastigheter, men inte på samma avkastningsnivåer som noterades åren innan finanskrisen", kommenterar Niklas Zuckerman, transaktionschef på Savills.

Henrik Öhlin
henrik.ohlin@finwire.se, 0703-21 06 99
Nyhetsbyrån Finwire

Kategorier: analytics realestate stocks