2019-10-08 15:06:01

Finwire News

Probi ser svagare marknadstillväxt i USA, spår försäljning i år blir i nivå med 2018

Probiotikabolaget Probi flaggar för att tillväxten under tredje kvartalet varit svagare än förväntat. Det innebär att målet för helåret inte kommer att nås.

Det är framför allt en lägre marknadstillväxt i USA som minskat efterfrågan, skriver Probi i ett pressmeddelande.

"Då Probi har huvuddelen av sin omsättning i USA är bolaget exponerat för förändringar i marknadstillväxten på den amerikanska marknaden. Som tidigare kommunicerats arbetar vi långsiktigt med att stärka vår konkurrenskraft genom investeringar i vår säljorganisation samt våra tillverkningsenheter som vi räknar med ger bättre förutsättningar för en framtida tillväxt", säger vd Tom Rönnlund.

Enligt preliminära siffror förväntas Probis totala försäljning för årets första nio månader uppgå till 460 miljoner kronor, en ökning med 4 procent. Justerat för valutaeffekter är det en oförändrad nivå mot i fjol.

Försäljningen för 2019 förväntas hamna i nivå med föregående år. Tidigare bedömning var att organiskt växa fortare än världsmarknaden men det målet kommer nu sannolikt inte att infrias.

Probi släpper sin rapport för tredje kvartalet den 25 oktober klockan 08.00.

Stefan Linnér
stefan.linner@finwire.se
Nyhetsbyrån Finwire

Bolag: Probi
Kategorier: healthcare