2019-10-09 08:21:57

Finwire News

Dustin minskade rörelseresultatet mer än väntat i fjärde kvartalet (uppdatering)

(Mer information i hela nyheten)

IT-återförsäljaren Dustin redovisar en omsättning i linje med förväntat under fjärde kvartalet. Rörelseresultatet var däremot lägre än väntat och jämfört med föregående år sjönk vinsten. Styrelsen föreslår en höjd utdelning till 3,00 kronor (2,71), väntat var 3,13.

Omsättningen uppgick till 3 026 miljoner kronor (2 524), att jämföra med Factset analytikerkonsensus som låg på 3 046.

"Vi avslutar verksamhetsåret med en stark omsättningstillväxt på 20 procent i det fjärde kvartalet, varav drygt 11 procent organiskt. Tillväxten drivs fortsatt av en kraftig volymutveckling inom den publika sektorn, medan försäljningen till företagsmarknaden har varit lite avvaktande under kvartalet", konstaterar vd Thomas Ekman.

Ebita-resultatet uppgick till 120 miljoner kronor (119), väntat 123, med en ebita-marginal på 4,0 procent (4,7).

Den lägre marginalen förklaras av en förändrad försäljningsmix med en hög andel försäljning till den offentliga sektorn med lägre lönsamhet. Jämfört med det tredje kvartalet har den justerade ebita-marginalen förbättrats något trots en generellt mer avvaktande marknad, uppger Dustin.

Rörelseresultatet blev 102 miljoner kronor (107), väntat rörelseresultat var 115. Här ingår jämförelsestörande poster om 3 miljoner kronor (4). Rörelsemarginalen var 3,4 procent (4,2).

Resultatet efter skatt blev 73 miljoner kronor (70,5), analytikerkonsensus 72.

Resultat per aktie hamnade på 0,83 kronor (0,90).

Dustin föreslår 3,00 kronor i utdelning (2,71), väntat 3,13.

Kassaflödet från löpande verksamhet uppgick till 70,8 miljoner kronor (59,1).

"Vår finansiella ställning är fortsatt god och vi står väl rustade för fortsatt lönsam tillväxt, såväl organiskt som via förvärv", avslutar Thomas Ekman sitt vd-ord.

Dustin, MkrQ4-2018/2019KonsensusFörändring mot konsensusQ4-2017/2018
Nettoomsättning3 0263 046-0,7%2 524
EBITA120123-2,4%119
EBITA-marginal4,0%4,0%4,7%
Rörelseresultat102115-11,3%107
Rörelsemarginal3,4%3,8%4,2%
Nettoresultat73721,4%70,5
Resultat per aktie, kronor0,830,90
Kassaflöde från löpande verksamhet70,859,1
Utdelning per aktie, kronor3,003,13-4,2%2,71
Konsensusdata från Factset

Stefan Linnér
stefan.linner@finwire.se
Nyhetsbyrån Finwire

Bolag: Dustin
Kategorier: consumergoods ecommerce interim retail tech