2019-10-10 09:32:35

Finwire News

Svenska småhuspriserna ökade med 3 procent under tredje kvartalet jämfört med andra kvartalet

De svenska småhuspriserna på riksnivå steg med 3 procent under tredje kvartalet 2019 jämfört med andra kvartalet i år. Även jämfört med tredje kvartalet förra året har priserna stigit med drygt 3 procent på riksnivå. Det skriver SCB i ett pressmeddelande.

Mellan de två senaste kvartalen redovisas stigande priser i 18 av Sveriges 21 län. Den största prisuppgången på länsnivå redovisas i Kronobergs och Kalmar län med 8 procent, följt av Västerbottens län med 6 procent. Sjunkande priser redovisas i tre län. Den största prisnedgången var i Gotlands län. Där sjönk priserna med 3 procent. I storstadsregionerna Storstockholm, Stormalmö och Storgöteborg steg priserna mellan 1 och 3 procent.

Det genomsnittliga priset i landet för ett småhus för permanent boende var drygt 3 miljoner kronor för tredje kvartalet 2019. I storstadsregionerna spänner det genomsnittliga priset från 4,1 miljoner kronor i Stormalmö till drygt 5,7 miljoner i Storstockholm, skriver SCB.

Lars Johansson
lars.johansson@finwire.se
Nyhetsbyrån Finwire

Bolag: Sverige
Kategorier: fx macro